Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) báo lãi ròng gần 191 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ ròng gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, kho tiền mặt tại TLH đang 'vơi dần' và dòng tiền hoạt động kinh doanh âm hơn 64 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 vừa được công bố, chỉ tính riêng quý 2/2021 doanh thu thuần tại TLH đạt gần 1.395 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Nhờ sản lượng tiêu thụ sắt thép và giá cả đều tăng cao cùng với việc giá nguyên liệu đầu vào thấp, lãi gộp của Thép Tiến Lên ghi nhận gần 288 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ 2020.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 1
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Tuy nhiên, quý 2/2021 doanh thu hoạt động tài chính của TLH giảm 66% xuống còn 9,5 tỷ đồng do trong kỳ cổ tức, lợi nhuận được chia giảm mạnh. Đồng thời lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn giảm còn hơn 3 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
Trong kỳ, các khoản chi phí tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng tại TLH tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ với hơn 31 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty tăng cường triển khai tiếp thị bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính của Thép Tiến Lên giảm 36% xuống còn 19,7 tỷ đồng nhờ các chính sách giảm lãi suất cho vay của Nhà nước.
Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 2
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
Kết quả, quý 2/2021 lợi nhuận sau thuế tại Thép Tiến Lên đạt gần 197 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 15 tỷ đồng. Lãi ròng gần 191 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 lỗ gần 16 tỷ đồng).  Đây là mức lãi ròng cao nhất của TLH từng ghi nhận trong một quý từ thời điểm niêm yết đến nay.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TLH đạt gần 2.374 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng ghi nhận gần 317 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 12 tỷ đồng. Lãi ròng cũng ghi nhận gần 307 tỷ đồng.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 3

Liên quan tới hoạt động tài chính tại Thép Tiến Lên, tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản đạt hơn 3.204 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là giá trị hàng tồn kho tăng đến 29% so với đầu năm, lên gần 2.119 tỷ đồng, tập trung ở hàng hóa với 1.702 tỷ đồng, tương đương tăng 28%.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 4
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6/2021, nợ phải trả tại TLH ghi nhận gần 1.459 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chiếm 46% tổng tài sản, chủ yếu là nợ ngắn hạn lên mức hơn 1.458 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 11% so với đầu năm, lên gần 1.177 tỷ đồng.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 5

Hơn nữa, kho tiền mặt tại TLH (tiền và các khoản tương đương tiền) giảm mạnh 71% so với đầu năm, xuống còn gần 44 tỷ đồng.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 6
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)

Những yếu tố như hàng tồn kho tăng, nợ phải trả tăng và kho tiền mặt vơi dần ít nhiều đã tác động tới dòng tiền hoạt động kinh doanh tại TLH 6 tháng đầu năm âm hơn 64 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 106 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm gần 21 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tại TLH âm hơn 108 tỷ đồng.

Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 7
Thép Tiến Lên (TLH): Lãi cao nhất kể từ khi niêm yết nhưng lại 'có vấn đề' với dòng tiền kinh doanh - Ảnh 8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).  
Mới đây, hội đồng quản trị CTCP Thép Tiến Lên (TLH – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Theo đó, TLH dự kiến bán tối đa là 1,46 triệu cổ phiếu quỹ và tối thiểu là 1 triệu cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 30/7 đến ngày 10/8/2021. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc theo thỏa thuận.

Hà Phương

Theo Sở hữu trí tuệ