Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022: Ngân hàng dẫn đầu, nhóm doanh nghiệp bất động sản 'im hơi lặng tiếng'

Trong tháng 4, không có doanh nghiệp bất động sản nào xuất hiện trong danh sách có hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 29/4/2022, có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 16,472 tỷ đồng trong tháng 4.

Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 đến từ các ngân hàng thương mại với 14.940 tỷ đồng, chiếm 90.7% tổng giá trị phát hành. Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đứng sau ở mức 2.500 tỷ đồng, trái phiếu cũng đều có kỳ hạn 3 năm.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2022,  các doanh nghiệp bất động sản không có đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào.

Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022. Nguồn: VMBA  
Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2022. Nguồn: VMBA  

Còn các doanh nghiệp thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng nhưng khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, theo VBMA, có 9 đợt phát hành TPDN ra công chúng với giá trị là 8.696 tỷ đồng và 97 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 68.566 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm đến này, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 22%. Nhóm bất động sản vẫn đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng là 28.856 tỷ đồng, chiếm 37,35%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 21.559 tỷ đồng, tương đương 74,71%.

Nhóm Ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai với 24.393 tỷ đồng, chiếm 31,57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn phát hành bình quân của các ngân hàng thương mại là 4,03 năm, lãi suất phát hành thường đường thả nổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh. Trong nhóm này, MBBank phát hành nhiều nhất với 4.600 tỷ đồng, theo sau bởi VIB với 3.948 tỷ đồng.

An Nhiên

Theo Kinh doanh & Phát triển