‘Thúc’ tiến độ loạt dự án tại Quảng Nam và Quảng Ngãi

Hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo thúc tiến độ loạt dự án bất động sản tại địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 545/SXD-QLN&BĐS về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Khu dân cư – Dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa và Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị, thị xã Đức Phổ, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực thi công hoàn thành toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đưa dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Đồng thời, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên của dự án đối với Nhà nước theo quy định. Sau khi đảm bảo điều kiện, đề nghị các chủ đầu tư lập các hồ sơ, thủ tục gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án theo quy định.

UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thi công hoàn thành toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 đảm bảo tiến độ được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan, báo cáo UBND tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đây là những dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 100% diện tích đất dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, góp phần tạo mỹ quan, phát triển đô thị và giải quyết nhu cầu đất ở tại địa phương.

Trước đó, ngày 6/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Thông báo số 113/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi làm việc để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

‘Thúc’ tiến độ loạt dự án tại Quảng Nam và Quảng Ngãi - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết, các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Tổ công tác thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 13 Thông báo số 64/TB-UBND ngày 09/3/2022.

Trong đó lưu ý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Trong đó, tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, cũng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án) để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 – Km4+378,85 theo hình thức hợp đồng

BT và các dự án đối ứng thanh toán dự án BT, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1297/UBND-KTN ngày 13/3/2019 và khoản 5 Thông báo số 489/TB-UBND ngày 29/10/2021.

Song song với đó, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 – Km4+378,85.

Trong thời gian chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán, có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh để thông báo giá trị tạm tính của dự án sẽ được thanh toán bằng tiền sử dụng đất các dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside (ghi thu, ghi chi) làm căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án Khu dân cư An Cư 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 16 Thông báo số 104/TB-UBND ngày 30/3/2022.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại các khoản nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside (nếu có), trường hợp thu dư hoặc thu không đúng quy định thì lập thủ tục hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khác,…

Minh Đức

Theo Kinh doanh & Phát triển