Tỉnh nhỏ nhất Đông Nam Bộ sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị có thêm thành phố thứ 3

Sau thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có thêm thành phố mới và điều chỉnh đơn vị hành chính của một số khu vực thuộc tỉnh.

Ngày 6/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp nghe UBND thị xã Phú Mỹ báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường thuộc thành phố Phú Mỹ.

Theo đó, thị xã Phú Mỹ lên thành phố Phú Mỹ sẽ trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tiến tới thành lập các phường mớ. Phường Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 06 ấp của xã Tóc Tiên, phường Tân Hòa được hình thành trên cơ sở 4 thôn của xã Tân Hòa, phường Tân Hải thành lập trên cơ sở 5 thôn của xã Tân Hải và thành lập thành phố Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Phú Mỹ.

Thị xã Phú Mỹ sẽ lên thành phố. Ảnh minh họa
Thị xã Phú Mỹ sẽ lên thành phố. Ảnh minh họa

Về tiến độ xây dựng đề án, UBND thị xã Phú Mỹ đã hoàn thành 19/19 hạng mục đúng tiến độ thời gian dự kiến, hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và họp HĐND các cấp trình UBND tỉnh, hoàn thành danh mục hồ sơ theo quy định đối với cấp huyện và cấp xã. 

Bên cạnh đó, UBND thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục triển khai các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ kèm theo làm cơ sở pháp lý để trình các cấp phê duyệt đề án như chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ; lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các xã dự kiến thành lập phường…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Phú Mỹ. Kết quả, trong tổng số 120.632 người cử tri được lấy ý kiến, có 120.501 cử tri tán thành chủ trương thành lập thành phố Phú Mỹ, đạt tỷ lệ 99,89%. Số cử tri không tán thành chủ trương thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 131 người, chiếm tỷ lệ 0,11%.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Bộ (23.550km2).

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt ngày 16/12/2023, xác định mục tiêu, đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với GRDP bình quân đầu người từ 18.000 - 18.500 USD.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống