Tổng công ty Licogi lỗ tiếp 20 tỷ quý I, 61% vốn góp bị bào mòn

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 31/3 của công ty là âm 553,4 tỷ đồng, bào mòn 61% vốn chủ sở hữu.

Tổng công ty Licogi – CTCP (UPCoM: LIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với kết quả lỗ ròng gần 20 tỷ đồng, có giảm so với khoản lỗ 36,6 tỷ cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý công ty đạt doanh thu 546,6 tỷ đồng, hụt 50 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Song giá vốn giảm mạnh hơn xuống 472 tỷ đồng đã đẩy lãi gộp tăng trưởng nhẹ 9% lên 74 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn tiết kiệm được 12,6 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, 2 tỷ chi phí bán hàng.

Nhờ đó, Licogi chỉ lỗ ròng 19,7 tỷ đồng, giảm nhiều so với khoản lỗ 36,6 tỷ cùng kỳ năm trước; phần lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 26 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý I, công ty cho biết chi phí giảm do quý I/2017 chi phí các ban điều hành công trình đã hết sản lượng, doanh thu nhưng vẫn phải duy trì để làm hồ sơ thanh, quyết toán các công trình. Năm 2018, công ty có phát sinh bổ sung doanh thu công trình suối chăn Ligogi 15 đã phát sinh hết chí phí năm 2017.

Việc tiếp tục thua lỗ quý I đã đẩy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tính đến 31/3 là âm 553 tỷ đồng, bào mòn 61% vốn góp của chủ sở hữu. Theo đó, vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục giảm từ 436 tỷ đầu năm xuống 426 tỷ đồng vào cuối quý I, trong khi nợ phải trả tăng thêm 152 tỷ đồng.

Theo Tường Như/Người Đồng Hành

Tin liên quan