TP.HCM xem xét rút ngắn thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng

Sở TN&MT TP.HCM cho biết, đã có văn bản gửi UBND thành phố kiến nghị giải quyết hồ sơ hợp thửa đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức. Theo đó, Sở này đề xuất thời gian cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM, cho biết đã có văn bản gửi UBND thành phố kiến nghị giải quyết hồ sơ hợp thửa đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Sở TN&MT đề xuất thành phố cho phép giải quyết gộp nhiều thủ tục liên quan đến hợp thửa, tách thửa, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/công trình không phải nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Sở TN&MT thành phố cho biết, năm 2018, UBND thành phố có ban hành quy định về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, quy định cụ thể về thời gian giải quyết các thủ tục và thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan đến việc hợp thửa đất.

Cụ thể, đối với hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì thuộc thẩm quyền giải quyết ký cấp giấy của các quận, huyện. Thời gian giải quyết là 15 ngày. Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thành phố sẽ giải quyết các hồ sơ hợp thửa của tổ chức.

TP.HCM xem xét rút ngắn thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng - Ảnh 1

Với kiến nghị này, thời gian cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa được rút ngắn còn 15 ngàythay vì 30 ngày như trước.

Tuy nhiên, thực tế phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thì thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở. Theo quy trình thì sau khi quận/huyện ký cấp giấy chứng nhận xong mất 15 ngày, người dân muốn được cập nhật tài sản trên đất (nhà ở/công trình không phải nhà ở) thì thuộc thẩm quyền giải quyết của VPĐKĐĐ thành phố. Thời gian giải quyết là 15 ngày. Như vậy, tổng thời gian giải quyết phải mất 30 ngày.

Do vậy, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Sở TN&MT kiến nghị thành phố cho phép VPĐKĐĐ thành phố giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, trường hợp người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản thì VPĐKĐĐ thành phố thực hiện hai thủ tục ghép là hợp thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân đề nghị tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản thì VPĐKĐĐ thành phố sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản thì VPĐKĐĐ thành phố cũng sẽ thực hiện luôn ba thủ tục ghép là hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp chứng nhận sở hữu công trình nhà ở.

Ngoài ra, Sở TN&MT TP.HCM cũng kiến nghị thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất thì Sở TN&MT cho biết, việc giải quyết hai thủ tục này cũng mất 25 ngày và qua hai cơ quan như trên (hợp thửa 15 ngày và chuyển quyền 10 ngày).

Chính vì vậy, Sở này đề xuất VPĐKĐĐ thành phố sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất để rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.

Đức Linh

Theo DNVN