Trả cổ tức 16%, Becamex IJC (IJC) dự kiến tăng vốn lên 2.518 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) cho biết, ngày 6/2 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Trả cổ tức 16%, Becamex IJC (IJC) dự kiến tăng vốn lên 2.518 tỷ đồng
Trả cổ tức 16%, Becamex IJC (IJC) dự kiến tăng vốn lên 2.518 tỷ đồng

Theo đó, Becamex IJC dự kiến phát hành thêm gần 34,74 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 16%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 16 cổ phiếu mới.

Về phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, Becamex IJC cho biết số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, tương ứng hơn 678 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Becamex IJC sẽ tăng từ 2.170,97 tỷ đồng lên 2.518,33 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.755 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 482,8 tỷ đồng, giảm gần 13%.

Năm 2022, HĐQT Becamex IJC ước tính doanh thu đạt 2.397 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước và hoàn thành 85% mục tiêu đề ra; lợi nhuận sau thuế ước đạt 704 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước và vượt 3% mục tiêu năm.

Được biết, năm 2022, Becamex IJC đặt mục tiêu doanh thu năm là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với kết quả thực hiện trong năm 2021.

Trong đó, doanh thu thu phí mục tiêu tăng 41% lên 270 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 14% lên 364 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 5% lên 2.195 tỷ đồng; và doanh thu hợp đồng hợp tác kinh doanh 30 tỷ đồng.

Anh Phan

Theo VietnamFinance