Trình Chính phủ giải pháp "gỡ khó" thị trường trái phiếu

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn với thời gian tối đa 2 năm.

Theo Bộ Tài chính, tại Nghị quyết về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2022, Chính phủ chỉ đạo cơ quan này phối hợp với các cơ quan, địa phương để rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Do vậy, Bộ Tài chính đã dự thảo tờ trình Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ra thị trường quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 65 quy định đối với TPDN đã phát hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành và còn dư nợ thì doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Trình Chính phủ giải pháp "gỡ khó" thị trường trái phiếu - Ảnh 1

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn với thời gian tối đa 2 năm.

Tuy nhiên, hiện nay thị trường tài chính, tiền tệ gặp khó khăn về thanh khoản, doanh nghiệp khó phát hành trái phiếu mới, trong khi lại có áp lực trả nợ đối với các trái phiếu đáo hạn năm 2023 - 2024, nên để hỗ trợ doanh nghiệp có khả năng huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ cấu lại khoản nợ, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn với thời gian tối đa 2 năm.

Tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ, việc cho phép gia hạn này về mặt tổng thể thị trường sẽ giúp phân tán khối lượng trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh trong năm 2023 - 2024 (doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh toán thì có thể thỏa thuận với nhà đầu tư để gia hạn sang 2025 - 2026 để qua giai đoạn đỉnh nợ).

Việc gia hạn trái phiếu phải được các chủ sở hữu trái phiếu đại diện trên 65% tổng số TPDP đang lưu hành chấp thuận (như quy định hiện hành).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bổ sung quy định doanh nghiệp có thể chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay hoặc tài sản khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật liên quan. Việc chuyển đổi phụ thuộc vào thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu trên cơ sở các cam kết, điều kiện mà doanh nghiệp phát hành đưa ra với từng đối tượng nhà đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ hoãn thực hiện quy định tại Nghị định 65 trong vòng 1 năm về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đến ngày 1/1/2024 sẽ thực hiện quy định này thay vì ngày 1/1/2023).

Đồng thời, đề xuất giãn thời gian thực hiện 1 năm đối với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đến ngày 1/1/2024. Riêng đối với TPDN phát hành ra công chúng vẫn thực hiện theo lộ trình là phải có xếp hạng tín nhiệm từ ngày 1/1/2023.

Bộ cũng đề xuất hoãn thực hiện quy định về thời gian phân phối trái phiếu trong vòng 1 năm đến ngày 1/1/2024 (Nghị định 65 quy định thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 30 ngày, quy định trước là 90 ngày).

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam