Trong 4 tháng đầu năm, thành phố đông dân thứ nhì Việt Nam thu hút được bao nhiêu vốn FDI?

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài, có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó, đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD; 47 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 79 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 65 lượt, đạt 45 triệu USD. Có 14 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 57,4 triệu USD; có 27 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 15,5 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm, thành phố đông dân thứ nhì Việt Nam thu hút được bao nhiêu vốn FDI? - Ảnh 1

Cũng trong tháng 4, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 2.514 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 25.600 tỷ đồng, tăng 24%; 758 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14%; 1.878 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 16%; 269 doanh nghiệp giải thể, giảm 13%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, TP. Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 9.400 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 97.600 tỷ đồng, giảm 6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 4.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 10%; hơn 14.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24%; có 1.400 doanh nghiệp giải thể, tăng 12%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Theo số liệu thống kê dân số trung bình được cập nhật của Tổng cục Thống kê, dân số TP. Hà Nội năm 2024 là khoảng 8,5 triệu người.

Được biết, dân số TP. Hà Nội đông thứ hai cả nước, chỉ sau TP. HCM (gần 8,9 triệu người) và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mật độ dân số TP. Hà Nội là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước).

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống