Từ 1/8, rút một phần tiền gửi trước hạn, số còn lại vẫn được hưởng lãi cao

Nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi thì chỉ phần rút trước hạn chịu lãi suất không kỳ hạn. Phần còn lại vẫn giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng.

Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 1/8/2022 đã điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài so với trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước TP.HCM. Ảnh: Tấn Lợi
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước TP.HCM. Ảnh: Tấn Lợi

Theo đó, Thông tư mới đã làm rõ khái niệm rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Nếu rút trước hạn một phần tiền gửi thì phần tiền gửi rút trước hạn này sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi. Phần tiền gửi còn lại sẽ áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, khách hàng không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm. Đồng thời, khi đã rút toàn bộ tiền gửi thì khách hàng sẽ chỉ được thanh toán mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng đó.

Chi Lê

Theo Chất lượng và cuộc sống