Vi phạm công bố thông tin, SCI bị phạt 130 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần SCI (HNX: S99) do công bố thông tin không đầy đủ nội dung và không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định xử phạt nêu rõ, SCI bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo thuyết minh số 34 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên soát xét năm 2020 và bán niên soát xét năm 2021 thì trong năm 2020 và năm 2021, công ty có giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, góp vốn, vay tiền với bên liên quan như sau:

Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho các công ty con, gồm CTCP SCI Lai Châu, CTCP Tư vấn SCI, Công ty TNHH SCI Nghệ An, CTCP SCI E&C;

Mua hàng hoá, dịch vụ từ công ty con, gồm CTCP Tư vấn SCI, CTCP SCI E&C;

Góp vốn vào công ty con (CTCP SCI Lai Châu, CTCP SCI E&C), góp vốn vào công ty liên kết (CTCP Điện gió Hướng Linh 8);

Vay tiền công ty con, gồm CTCP Tư vấn SCI, Công ty TNHH SCI Nghệ An.

Tuy nhiên, tại mục IV.2 báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, 2021, công ty chưa ghi nhận giao dịch của công ty với người có liên quan.

Bên cạnh đó, SCI bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 31/1/2020, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty. Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản trị công ty thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-SCI-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên.

Tuy nhiên, công ty không báo cáo UBCKNN về báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, không báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2020.

Do đó, Công ty Cổ phần SCI đã bị phạt tổng số tiền là 130 triệu đồng.

Hải Đăng

Theo VietnamFinance