Vi phạm luật đất đai, Công ty APĐ bị tỉnh Quảng Nam thu hồi 109.790 m2 đất

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV APĐ, do vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, địa phương này giao đất lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý.

UBND Tỉnh Quảng Nam
UBND Tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi diện tích đất 109.790 m2 đã giao cho Công ty TNHH MTV APĐ, để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu chăn nuôi tập trung tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Lý do thu hồi đất là do đơn vị này vi phạm các quy định của pháp luật đất đai. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý theo quy định pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thông báo nội dung Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV APĐ biết, thực hiện. 

Bên cạnh đó, cơ quan này phải chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để chỉnh lý hồ sơ địa chính và chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Chánh bàn giao đất thu hồi ngoài thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý theo quy định. 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV APĐ chịu trách nhiệm bàn giao diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý theo quy định.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance