Vi phạm nhiều lỗi, BAF bị phạt 242 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) với tổng số tiền 242.000.000 đồng do vi phạm nhiều lỗi.

Ngày 24/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.), cụ thể như sau:

Vi phạm nhiều lỗi, BAF bị phạt 242 triệu đồng - Ảnh 1

Công ty bị phạt  phạt tiền 85.000.000 đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 1322/UBCK-QLCB ngày 24/03/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 14.2023/BCKQ-BAF ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty), tuy nhiên đến ngày 03/11/2023 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam mới nhận được hồ sơ đăng ký trái phiếu của Công ty).

Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp