BAF lần đầu tiên báo lỗ quý kể từ khi niêm yết

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 ghi nhận doanh thu đạt 1.625 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ.

BAF lần đầu tiên báo lỗ quý kể từ khi niêm yết.
BAF lần đầu tiên báo lỗ quý kể từ khi niêm yết.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của BAF giảm 34% so với cùng kỳ về 41,22 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 181%, lên 11,27 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 116,9% lên 55,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,4% lên 52,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, BAF ghi nhận lợi nhuận cốt lõi âm 65,95 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 10,07 tỷ đồng.

Kết quý, lợi nhuận sau thuế của BAF ghi nhận lỗ kỷ lục 29,46 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,55 tỷ đồng, tức giảm tới 36,01 tỷ đồng. Đây là lần ghi nhận lỗ kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Theo giải trình, BAF cho biết giá bán ở đầu năm đã duy trì ở nền thấp và tạo đáy vào quý IV/2023. Sản lượng heo bán ra chưa tăng trưởng ứng với quy mô đàn khi quy mô đàn hơn 300.000 con nái/thịt. Các trang trại mới được đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu và điểm rơi sản lượng đầu sẽ vào những tháng đầu năm 2024.

Ngoài ra, từ sau tháng 5, công ty đã giữ lại toàn bộ lượng heo cai sữa để nuôi lớn bán lấy thịt thay vì bán heo cai sữa sớm như trước đây. Điều này đồng nghĩa sẽ kéo 1 phần sản lượng 2023 dời sang 2024. Tất cả điều trên kéo lợi nhuận công ty trong quý này sụt giảm mạnh.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu BAF ghi nhận đạt 5.250,4 tỷ đồng, giảm 25,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 23,38 tỷ đồng, giảm 91,9% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, BAF đặt mục tiêu doanh thu 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc năm 2023, BAF đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt được chưa đầy 8% kế hoạch lợi nhuận 301,43 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của BAF tăng 39% so với đầu năm lên 6.574 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định ghi nhận đạt 1.615,4 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.604,6 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.093,8 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản.

Xét về dòng tiền, trong năm 2023, BAF ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 213,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 269,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.322,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.492,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng vốn kéo dài.

Anh Phan

Theo VietnamFinance