Việt Nam xuất siêu 1,07 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2023

Trong kỳ I tháng 2/2023 (từ 1 - 15/2), tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 13,44 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư với con số xuất siêu 1,07 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu 1,07 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2023
Việt Nam xuất siêu 1,07 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2023

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ I tháng 2/2023 (từ 1 -15/2) đạt 25,82 tỷ USD, tăng 42,8% (tương ứng tăng 7,74 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2023.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 2/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/2 đạt 72,32 tỷ USD, giảm 13,7%, tương ứng giảm 11,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 51,8 tỷ USD, giảm 11,5% (tương ứng giảm 6,74 tỷ USD).

Trong kỳ I tháng 2/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,07 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,68 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ I tháng 2/2023 đạt 13,44 tỷ USD, tăng 49% (tương ứng tăng 4,42 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ II tháng 1/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ I tháng 2/2023 tăng so với kỳ II tháng 1/2023 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 718 triệu USD, tương ứng tăng 53,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 560 triệu USD, tương ứng tăng 47,7%; hàng dệt may tăng 528 triệu USD, tương ứng tăng 77,9%; phương tiện vận tải & phụ tùng khác tăng 282 triệu USD, tương ứng tăng 88,4%...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/2, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 37 tỷ USD, giảm 9,2% tương ứng giảm 3,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: Hàng dệt may giảm 845 triệu USD, tương ứng giảm 19,7%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 664 triệu USD, tương ứng giảm 35,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 574 triệu USD, giảm 9,9%; sắt thép các loại giảm 352 triệu USD, tương ứng giảm 34,8%... so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ I tháng 2/2023 đạt 10,14 tỷ USD, tăng 42% tương ứng tăng 3 tỷ USD so với kỳ II tháng 1/2023. Tính đến hết ngày 15/2, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,07 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 1,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ I tháng 2/2023 đạt 12,38 tỷ USD, tăng 36,6% (tương ứng tăng 3,32 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ I tháng 2/2023 tăng so với kỳ II tháng 1/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 645 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 465 triệu USD, tương ứng tăng 43,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 100,2%...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/2, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 35,32 tỷ USD, giảm 17,9% (tương ứng giảm 7,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm mạnh như:điện thoạicác loại & linh kiện giảm 1,78 tỷ USD, tương ứng giảm 62,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 1,42 tỷ USD, tương ứng giảm 25%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 904 triệu USD, tương ứng giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,19 tỷ USD, tăng 35,1% (tương ứng tăng 2,13 tỷ USD) so với kỳ II tháng 1/2023. Tính đến hết ngày 15/2, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 23,73 tỷ USD, giảm 17,8% (tương ứng giảm 5,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 67,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Kỳ Thư

Theo VietnamFinance