Viglacera lãi đậm nhờ bất động sản

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 4 tháng đạt 1.207 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 4 tháng, VGC ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt 1.207 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.  
Lũy kế 4 tháng, VGC ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt 1.207 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.  

Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất tháng 4 đạt 344 tỷ đồng, tương đương kế hoạch tháng và riêng công ty mẹ đạt 285 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch tháng.

Lũy kế 4 tháng, lợi nhuận hợp nhất đạt 1.207 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 996 tỷ đồng, thực hiện 83% kế hoạch năm.

Tổng công ty cho biết lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục được phát huy và đóng góp lớn với lợi nhuận chung. Lĩnh vực vật liệu xây dựng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là nhóm kính xây dựng.

Trước đó, ở Đại hội cổ đông ngày 26/4, Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.700 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 34% so với thực hiện năm 2021.

Về phía công ty mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 17% so với thực hiện năm 2021. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 16%.

Trong năm 2022, công ty sẽ tập trung triển khai các dự án ở lĩnh vực vật liệu như Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy kính nổi Phú Mỹ giai đoạn 2.

Ở lĩnh vực bất động sản, Viglacera tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp và các khu nhà thương mại, du lịch nghỉ dưỡng.

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống