Viglacera sẽ đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2020 - 2030

Kế hoạch này được Bộ Xây dựng giao cho Viglacera tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp của Thủ tướng Chính phủ.

 

Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu 15.750 tỷ đồng, tăng 8% YoY và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48% YoY.
Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu 15.750 tỷ đồng, tăng 8% YoY và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48% YoY.

Viglacera vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào 11/5/2023 tại trụ sở công ty (Hà Nội).

Hiện nay, Viglacera hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu, bất động sản (khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở), đầu tư tại nước ngoài và nghiên cứu phát triển, đào tạo.

Đối với lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, trong thời gian tới, Viglacera khảo sát, lập dự án đầu tư và triển khai đầu tư các khu công nghiệp mới tại các địa phương có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh.

Các dự án đầu tư khu công nghiệp dự kiến trong thời gian tới là: Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ (diện tích 450 ha), Phú Hà giai đoạn 2 (100 ha), Phong Điền - Thừa Thiên Huế (120 ha), Đông Triều - Quảng Ninh (425 ha), Hòa Lạc - Hữu Lũng - Lạng Sơn (490 ha).

Ngoài ra, Viglacera dự kiến đầu tư tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ: Tây Phổ Yên - Thái Nguyên (900 ha), tỉnh Yên Bái (380 ha), tỉnh Hưng Yên (200 ha), tỉnh Khánh Hòa (900 ha).

Đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Viglacera đồng bộ với phát triển khu công nghiệp hiện có cũng như đầu tư mới của Tổng công ty với các dự án trọng điểm: nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp (Đồng Văn IV, Phú Hà, Đồng Mai), nhà ở xã hộ tại Kim Chung, khu nhà ở xã hội 9,8 ha Yên Phong – Bắc Ninh.

Tổng công ty dự kiến khởi công mới nhà ở công nhân Tiền Hải (5,2 ha), nhà ở xã hội Phú Hà (8,4 ha), nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh. Tiếp tục tham gia công tác lựa chọn nhà đầu tư khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh.

Đối với nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng, Viglacera tiếp tục triển khai đầu tư nhà ở, chung cư thương mại tại các khu đô thị Đặng Xá (Hà Nội), Tiên Sơn, Yên Phong (Bắc Ninh). Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham giá đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị mới Tây Bắc - Bắc Ninh (25,6 ha), khu dịch vụ, đô thị và nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Phong II - Bắc Ninh (95 ha), khu nhà ở thương mại Hùng Vương - Phú Thọ (14,72 ha)…

Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Vigalacera giai đoạn 2009 - 2022 và kế hoạch 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).
Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Vigalacera giai đoạn 2009 - 2022 và kế hoạch 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Năm nay, Tổng công ty đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 15.750 tỷ đồng, tăng 8% YoY, lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48% YoY. Cổ tức dự kiến bằng tiền ở mức 20%.

Được biết trong năm 2022, Viglacera đạt 14.592 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% YoY và 2.305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% YoY. Cổ tức bằng tiền ở mức 20% (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng), CTCP Hạ tầng Gelex sở hữu 225.105.680 cổ phiếu VGC của Viglacera sẽ nhận 450 tỷ đồng cổ tức, Bộ Xây dựng sở hữu 172.985.262 cổ phiếu sẽ nhận 345 tỷ đồng cổ tức.

Đóng cửa ngày 10/5, cổ phiếu VGC đạt 37.100 đồng/cổ phiếu, tăng 9,8% so với đầu năm giúp vốn hóa Viglacera đạt 16.634 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống