Vụ 'toà nhà đẹp nhất Cà Mau': Địa phương phản hồi về việc sửa quyết định xử phạt

Theo UBND TP. Cà Mau, việc sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt hành chính chủ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau là đúng quy định pháp luật.

Liên quan việc UBND TP. Cà Mau có quyết định sửa đổi một phần quyết định xử phạt hành chính đối với chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau", ngày 5/2, UBND thành phố khẳng định việc ban hành quyết định sửa đổi này là đúng các quy định pháp luật.

Cụ thể, tại thời điểm ông Hồ An Tập - chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng nhà, công trình trên đất trong khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở) là chưa đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Biệt thự được chủ nhà khẳng định "đẹp nhất Cà Mau"
Biệt thự được chủ nhà khẳng định "đẹp nhất Cà Mau"

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, trường hợp vị trí đất của ông Tập phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu ông Tập giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và phải thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định (tức ông Tập phải chuyển mục đích sang đất ở nông thôn).

Vì vậy, ngày 9/1/2023, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tập vì đã có hành vi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Mức phạt tiền là 22,5 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, qua đối chiếu quy định, UBND thành phố kết luận, trường hợp vị trí đất của ông Tập đã xây dựng công trình phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7309/QĐ-SĐBSHB ngày 15/11/2023 sửa đổi, bổ sung một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính trước đó.

Trong đó, thực hiện chuyển mục đích phần phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2.261,58m2); phần không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu (1.303,22 m2).

Cũng theo UBND thành phố Cà Mau, từ năm 2018 đến nay, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại vị trí của đất vi phạm hành chính được quy hoạch là đất ở nông thôn và đất nuôi trồng thủy sản, nhiều trường hợp đã được chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà ở.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống