Vừa giảm tỷ lệ góp vốn, Quốc Cường Gia Lai lại muốn bán hết cổ phần tại Diamond Bay

HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông qua việc chuyển nhượng 11,1% vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Diamond Bay.

Vừa giảm tỷ lệ góp vốn, Quốc Cường Gia Lai (QCG) tiếp tục muốn bán hết cổ phần tại Diamond Bay.
Vừa giảm tỷ lệ góp vốn, Quốc Cường Gia Lai (QCG) tiếp tục muốn bán hết cổ phần tại Diamond Bay.

Về giá chuyển nhượng, Quốc Cường Gia Lai cho biết không thấp hơn giá trị góp vốn. Công ty cũng giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan – tổng giám đốc, tìm đối tác tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần theo đúng chủ trương của HĐQT và phù hợp với quy định pháp luật.

Trước đó Quốc Cường Gia Lai đã phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ góp vốn từ 25% xuống còn 11,1% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Diamond Bay; tương đương giảm vốn từ gần 150 tỷ đồng xuống còn 66,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dimond Bay không thay đổi.

Như vậy, nếu chuyển nhượng thành công 11,1% vốn góp tại Diamond Bay, Quốc Cường Gia Lai sẽ không còn nắm giữ cổ phần nào tại doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Diamond Bay được thành lập vào năm 2021. Tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai  - bà Nguyễn Thị Như Loan - là đại diện Quốc Cường Gia Lai tham gia vào hoạt động kinh doanh của Diamond Bay.

Được biết, ngay sau khi công bố thành lập Diamond Bay, HĐQT của Quốc Cường Gia Lai cũng đã công bố việc giải thể 2 công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Thuận An và Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý I/2021, Quốc Cường Gia Lai sở hữu 80% vốn của Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển (vốn điều lệ công ty là 6 tỷ đồng) và 31% vốn của Bất động sản Quốc Cường Thuận An (vốn điều lệ hơn 355 tỷ đồng).

Sau 6 tháng năm 2022, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 30 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Duy Phan

Theo VietnamFinance