Vừa phải ‘khai tử’ 4 dự án khu đô thị, Bách Đạt An lại bị ‘thúc’ tiến độ làm loạt dự án khác tại Quảng Nam

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các sở ban ngành về việc khẩn trương phối hợp, tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 4 dự án Bách Đạt 3, 4, 5, 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu Bách Đạt An đẩy nhanh tiến độ GPMB tại các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Về việc chấm dứt hoạt động 4 dự án của Bách Đạt An, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương căn cứ đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1811/SKHĐT-TĐDA ngày 16/9/2021 để kiểm tra, rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan, đề xuất phương án xử lý; có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2021; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không kịp thời có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc có ý kiến nhưng không đầy đủ nội dung, không đề xuất phương án giải quyết cụ thể theo yêu cầu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan để có văn bản góp ý; trường hợp cần thiết, lấy thêm ý kiến của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 6069/UBND-KTN ngày 13/9/2021, số 6669/UBND-KTN ngày 27/9/2021, kèm theo dự thảo văn bản của UBND tỉnh.

Trước đó UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành công văn chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị tại thị xã Điện Bàn do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh và Bách Thành Vinh mở rộng.

Bách Đạt An bị ‘thúc’ tiến độ GPMB tại nhiều dự án đầu tư ở Quảng Nam.  
Bách Đạt An bị ‘thúc’ tiến độ GPMB tại nhiều dự án đầu tư ở Quảng Nam.  

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Bách Đạt An có địa chỉ trụ sở chính: Lô A7-21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần số: 4001109624 do Phòng Đăng kí kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đăng kí lần đầu ngày 04/5/2017, đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 13/01/2020. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Khánh, chức danh Tổng Giám đốc.

Được biết, trước đó Bách Đạt An đã bị UBND tỉnh Quảng Nam phạt 600 triệu do doanh nghiệp này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dự án Khu đô thị Bách Đạt và dự án Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Minh Đức

Theo Kinh doanh & Phát triển