Xuân Mai Corp (XMC): Doanh thu tài chính tăng 100 lần cũng không cứu nổi lợi nhuận quý I

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) đã kết lại quý I/2023 bằng một kết quả buồn khi lỗ sau thuế 7,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của XMC, doanh thu thuần quý này đạt 234 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có doanh thu thấp nhất kể từ sau quý I/2020.

Cơ cấu doanh thu quý I/2023 ghi nhận sự tăng trưởng của 2 mảng, gồm: mảng xây lắp đạt 119 tỷ đồng, tăng 2,5 lần; mảng sản xuất công nghiệp đạt 29 tỷ đồng, tăng 45%. Trong khi đó, mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 53 tỷ đồng, giảm 71%; mảng dịch vụ đạt 29 tỷ đồng, giảm 9%.

Với doanh số như trên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,1%; riêng mảng xây lắp đạt 5,8%, mảng kinh doanh bất động sản đạt 8,4%.

Trong quý, hoạt động tài chính là điểm sáng khi mang về doanh thu 44 tỷ đồng, tăng gấp 100 lần, chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 32 tỷ đồng, không đổi; chi phí quản lý đạt 22 tỷ đồng, tăng 30%.

Kết quả là XMC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 831 triệu đồng (cùng kỳ lỗ thuần 12 tỷ đồng).

Khoản lỗ khác 3 tỷ đồng như “cú đấm bồi thêm vào nỗi đau” khiến XMC lỗ trước thuế 4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 12,4 tỷ đồng), lỗ sau thuế 7,8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 18 tỷ đồng).

Với kết quả này, XMC đã tái lỗ sau 3 quý liên tiếp có lãi.

Năm 2023, XMC dự kiến doanh thu đạt 2.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 92,538 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2023, công ty mới hoàn thành 8,6% mục tiêu doanh thu và “chạy ngược vạch xuất phát” đối với mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của XMC đạt 4.091 tỷ đồng, giảm 3,4% so với đầu năm. Diễn biến đáng chú ý của tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng 54%, đạt 2.211 tỷ đồng, giảm 4,4%; trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 262 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 837 tỷ đồng, tăng 14%.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.202 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 359 tỷ đồng, tăng 45%, còn nợ vay đạt 1.753 tỷ đồng, giảm 10%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 889 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,6 lần; riêng nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,97 lần.

Về dòng tiền, điểm đáng chú ý là trong quý I/2023, XMC đã đẩy mạnh việc thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (254 tỷ đồng). Điều này là yếu tố quan trọng giúp lưu chuyển tiền thuần quý I trong trạng thái dương, nâng tiền và tương đương tiền cuối quý I/2023 đạt 209 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance