Xuất hiện nhiều công ty chứng khoán báo lỗ quý IV

Trong kỳ báo cáo tài chính quý IV/2022, kết quả kinh doanh của nhiều công ty lớn, nhỏ trong ngành chứng khoán đã cho thấy sự tụt dốc khi không dừng lại ở sụt giảm mà tiến tới thua lỗ.

Nhiều công ty chứng khoán báo lỗ quý IV

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV với doanh thu hoạt động đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 1.961 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu, đạt hơn 1.261 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 53%.

Ngược lại, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu lần lượt giảm 62% và giảm 23%, tương ứng dạt 206 tỷ đồng và 335 tỷ đồng.

Doanh thu đi ngang trong khi đó chi phí hoạt động và chi phí tài chính tăng phi mã. Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 90% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.450 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Chi phí tài chính tăng gấp 2,5 lần, đạt hơn 424 tỷ đồng do gia tăng chi phí lãi vay.

Chốt quý IV, VNDirect báo lãi trước thuế gần 8,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 911 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế là hơn 13,9 tỷ đồng.

Theo giải trình, VNDirect cho biết công ty vẫn đang phát huy hiệu quả các nền tảng kinh doanh cốt lõi để thích nghi với bối cảnh thị trường, tuy nhiên doanh thu giảm mạnh, mảng tự doanh và cho vay ký quỹ kém tích cực, cộng thêm chi phí lãi vay tăng mạnh khiến công ty ghi nhận thua lỗ.

Lũy kế cả năm 2022, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.728 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 21% và giảm 37% so với cùng kỳ.

Tương tự VNDirect, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) cũng là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ trong quý IV/2022.

Theo đó, doanh thu hoạt động của VIX đạt đạt hơn 237 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu môi giới, lãi từ cho vay và phải thu lần lượt giảm 62% và 42%, tương ứng đạt 32 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu giảm, chi phí hoạt động của VIX tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, đạt 361 tỷ đồng do lỗ nặng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp 7,3 lần cùng kỳ.

Công ty báo lỗ trước thuế quý IV 130 tỷ đồng, lỗ sau thuế 103 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 199 tỷ đồng và 162 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ kỷ lục của VIX kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2009 đến nay.

Nguyên nhân thua lỗ của VIX đến từ hoạt động tự doanh kém hiệu quả khi lỗ ròng 190 tỷ đồng trong quý IV.

Cả năm 2022, doanh thu hoạt động của VIX giảm 24 % còn 1.187 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng, giảm 58 % so với thực hiện trong năm 2021.

Một công ty chứng khoán khác cũng ngậm ngùi báo lỗ quý IV là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) với doanh thu hoạt động đạt 196 tỷ đồng, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 63%, doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 21,5%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 8,3%, lần lượt đạt 21 tỷ đồng, 80,7 tỷ đồng và 89 tỷ đồng.

Ngược lại với doanh thu, chi phí hoạt động 56,8%, đạt 12 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 14 lần, đạt 9,1 tỷ đồng.

Với các kết quả này, VDS báo lỗ trước thuế hơn 26,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 124 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh của VDS lỗ hơn 69 tỷ đồng, khác xa khoản lãi hơn 62 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2021.

Cả năm 2022, VDS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 822 tỷ đồng, giảm 19% so với mức thực hiện năm 2021. Công ty lỗ trước thuế hơn 152 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 534 tỷ đồng.

Thêm nhiều công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận giật lùi

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý IV trong đó cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt hơn 886 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ chủ yếu do nghiệp vụ môi giới và cho vay ký quỹ (margin).

Chi phí hoạt động giảm 15,7%, đạt hơn 639 tỷ đồng. Dù biến động cùng chiều với doanh thu nhưng mức giảm lại thấp hơn làm lợi nhuận của HSC không tránh khỏi sụt giảm.

Công ty báo lãi trước thuế quý IV đạt hơn 159 tỷ đồng, tương ứng giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế năm 2022, HSC ghi nhận tổng doanh thu hoạt động hơn 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.067 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,5% và giảm 25,3% so với mức thực hiện năm 2021.

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS, HoSE: FTS) báo cáo doanh thu hoạt động quý IV đạt 218 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2021. Cấu phần chính của doanh thu hoạt động là lãi từ cho vay và phải thu và doanh thu môi giới lần lượt giảm 19% và giảm 63%, tương ứng đạt 114 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Khác với nhiều công ty chứng khoán với hoạt động tự doanh kém hiệu quả, FTS ghi nhận lãi hơn 23 tỷ đồng từ nghiệp vụ này, gấp gần 2,8 lần mức thực hiện cùng kỳ.

Tuy nhiên, điểm sáng trong hoạt động tự doanh không giúp FTS thoát khỏi sự sụt giảm của lợi nhuận cuối kỳ. Theo đó, FTS báo lãi trước thuế quý IV giảm 49%, đạt 11 tỷ đồng. Cả năm 2022, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của công ty lần lượt đạt 850 tỷ đồng và 442 tỷ đồng, tương ứng giảm 39% và giảm 55% so với năm 2021.

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) công bố báo cáo tài chính quý IV với doanh thu hoạt động giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 664 tỷ đồng. Mảng cho vay chiếm tỷ trọng lớn, đạt 368 tỷ đồng và tăng nhẹ 3%. Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng gấp 2,6 lần, đạt 60 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm tới 43%, đạt 153 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh kém hiệu quả khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 67,1 tỷ đồng, trong khi lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 67,2 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động này lỗ ròng khoảng 161 triệu đồng.

MASVN báo lãi trước thuế quý IV giảm 44% so với cùng kỳ, đạt 168 tỷ đồng. Cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 2.640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 924 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và giảm 3% so với năm 2021.

Hải Đường

Theo VietnamFinance