2 sếp PGBank bất ngờ xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Cả 2 lãnh đạo cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây.

PGBank đang trong quá trình kiện toàn lại bộ máy nhân sự.
PGBank đang trong quá trình kiện toàn lại bộ máy nhân sự.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của 2 nhân sự cấp cao, gồm ông Nguyễn Thành Tô, Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thành Lâm, thành viên HĐQT độc lập PGBank.

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Tô và ông Nguyễn Thành Lâm đều ghi vì lý do công việc cá nhân.

PGBank đang trong quá trình kiện toàn lại bộ máy nhân sự sau khi cổ đông lớn là Petrolimex thoái vốn.

Trước đó, HĐQT PGBank thông báo miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Hoa, và điều chuyển bà Hoa làm cố vấn Ban Tổng Giám đốc từ ngày 10/4. HĐQT PGBank giao bà Nguyễn Thị Minh Thư, Phó chánh Văn phòng HĐQT - phụ trách Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị ngân hàng.

Hồi giữa tháng 3, PGBank cũng thông báo bổ nhiệm cùng lúc 3 phó tổng giám đốc sau khi nhiều nhân sự cấp cao xin từ nhiệm. Tất cả các quyết định bổ nhiệm đề có thời hạn tối đa là ba năm, ngày bắt đầu có hiệu lực là 12/3/2024.

Theo đó, ông Trần Văn Luân, Giám đốc chi nhánh Đông Đô được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực. Ông Lê Văn Phú, Giám đốc chi nhánh Hải Dương đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc. Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Chiến, Giám đốc vùng phụ trách khu vực Miền Nam cũng sẽ giữ vị trí Phó tổng giám đốc của PGBank.

Tại đại hội sắp diễn ra, HĐQT PGBank sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng thu thuần kỳ vọng đạt mức 2.086 tỷ đồng, tăng gần 49,7% so với thực hiện năm 2023. Chi phí hoạt động và dự phòng được dự báo sẽ tăng thêm 46,9%, lên 1.532 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của PGBank dự kiến đạt 554 tỷ đồng, tăng gần 58% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Tổng tài sản theo dự kiến đến cuối năm 2024 của PGBank đạt 63.503 tỷ đồng tăng, tăng 14% so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56.530 tỷ đồng, tăng 13,5%, trong đó huy động vốn thị trường đạt 41.230 tỷ đồng, tăng 15,4%. Còn dư nợ tín dụng đạt 40.476 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cuối 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 554 tỷ đồng, tăng 57,7% so với kết quả năm 2023.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, PGBank lãi sau thuế gần 280 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2022.

Ái Nhi

Theo VietnamFinance