22.690 tỷ đồng làm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài hơn 121km

Dự án cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) sẽ được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 20.939 tỷ đồng lên thành 22.690 tỷ đồng. Chiều dài dự án cũng được điều chỉnh từ 115km lên thành 121,06 km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 121,06km, trong đó địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52km (đi qua huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định) và địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 69,06km (đi qua huyện Thạch An, huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh).

Điểm đầu dự án tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư khoảng 93,35km (từ Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến khoảng Km93+350 điểm giao với quốc lộ 3 huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) và giai đoạn 2 sẽ đầu tư tiếp khoảng 27,71km (từ khoảng Km93+350 điểm cuối giai đoạn 1 đến Km121+060, điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh).

Sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là 22.690 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng và tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong giai đoạn 1, vốn do nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) là 6.594 tỷ đồng. Vốn nhà nước tham gia trong dự án 6.580 tỷ đồng (gồm vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án và chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm cho toàn bộ Dự án). Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.500 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 4.080 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí 9.516 tỷ đồng. Dự án sẽ không phân chia dự án thành phần.

Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, theo đó giai đoạn 1 sẽ từ năm 2020 - 2025. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm (từ 2026 - 2049) sẽ được xác định cụ thể trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán, ký kết hợp đồng dự án.

Nhu cầu sử dụng đất điều chỉnh khoảng 730,18ha (giảm 57,82ha), trong đó tỉnh Lạng Sơn khoảng 312,01ha; tỉnh Cao Bằng khoảng 418,17ha.

Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho cả dự án khoảng 212,16ha (rừng tự nhiên khoảng 181,66ha; rừng trồng khoảng 30,50ha). Trong đó, tỉnh Cao Bằng khoảng khoảng 104,51ha (diện tích rừng tự nhiên khoảng khoảng 96,74ha, rừng trồng khoảng 7,77ha); tỉnh Lạng Sơn khoảng khoảng 107,65ha (rừng tự nhiên khoảng 84,92ha; rừng trồng khoảng 22,73ha).

Thủ tướng cũng bổ sung cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu bằng việc áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu cho dự án theo quy định tại Điều 82 Luật PPP và nguồn chi trả cho phần giảm doanh thu là dự phòng ngân sách trung ương.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cũng được hưởng các ưu đãi và được hưởng bảo đảm đầu tư theo quy định tại Luật PPP, Nghị định số 35, Nghị định số 28 của Chính phủ và quy định pháp luật khác có liên quan. Các ưu đãi khác được địa phương ban hành để áp dụng cho các nhà đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo cam kết và chính sách thu hút đầu tư.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) vào ngày 10/8/2020. Theo nội dung được phê duyệt thời điểm đó, dự án có chiều dài khoảng 115km, với tổng mức đầu tư 20.939 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần.

Thời gian thực hiện (từ khi ký hợp đồng dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng) là năm 2020 - 2024. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm (từ năm 2024 đến năm 2040). Giai đoạn 2 sẽ thực hiện sau năm 2025.

Trong ngày 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chuyến đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo về tiến độ triển khai, các khó khăn, vướng mắc cần giải quyết liên quan tới tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đây là dự án đầu tư công quan trọng nhất của Cao Bằng trong nhiệm kỳ này, một trong những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Chí Bình

Theo VietnamFinance