41.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 4 tháng

Bức tranh doanh nghiệp (DN) tháng 4/2022 đã có nhiều khởi sắc khi số DN thành lập mới đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm có 41.000 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4 có 5.391 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,1% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, số 3.762 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 52,1% và giảm 32,9%; có 1.227 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% và giảm 20,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 41.000 DN, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 15.000 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,7%. Gần 5,6 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,5%.

Tuy nhiên, trong tháng 4, cả nước có 15 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 104,8 nghìn lao động, tăng 4,9% về số DN, giảm 15,3% về vốn đăng ký và tăng 11,7% về số lao động so với tháng 3/2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 0,9% về số DN, giảm 8,8% về số vốn đăng ký và tăng 10,7% về số lao động.

41.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 4 tháng - Ảnh 1

Số lượng DN thành lập mới trong tháng 4 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng cục Thống kê đánh giá, hoạt động khởi sự kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ trong tháng tư khi số lượng DN thành lập mới đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả số DN quay trở lại hoạt động thì số DN tham gia thị trường trong tháng 4 gấp hơn 2 lần so với DN rút lui khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 7.034 DN quay trở lại hoạt động, tăng 63,6% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 49,6 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 635,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 348,2 nghìn lao động, tăng 12,3% về số DN, tăng 1,2% về vốn đăng ký và tăng 2,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn có 30,9 nghìn DN quay trở lại hoạt động (tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80,5 nghìn DN, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20,1 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số DN thành lập mới tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số DN quay trở lại hoạt động tăng 60,6% và số DN hoàn tất thủ tục giải thể giảm 17,5%. Kết quả trên cho thấy các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Quốc hội và Chính phủ đúng hướng và hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng DN.

PV

Theo Doanh nghiệp Việt Nam