50 triệu cổ phiếu LHG vào diện cảnh báo trên HOSE từ 22/9

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) vào diện cảnh báo từ ngày 22/09/2022.

Theo đó, cổ phiếu LHG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09/2022 theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, ngày 8/9 vừa qua, cổ phiếu LHG cũng đã bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do tương tự.  
Mới đây, ngày 8/9 vừa qua, cổ phiếu LHG cũng đã bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do tương tự.  

Trước đó, ngày 31/8, HoSE đã có văn bản nhắc nhở Long Hậu chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, nhưng Công ty vẫn không công bố và đưa ra giải trình.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm 65,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 321,4 tỷ đồng về 172,5 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Long Hậu tăng 3% so với đầu năm lên 3.003 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.261 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 620,5 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản.

Trung Kiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống