Ba khoản tiền này miễn phí hoàn toàn khi con xin cấp sổ đỏ đất đai cha mẹ để lại, khoản thứ 3 cực kỳ tiết kiệm

Theo Luật Đất đai 2024, nhà đất bố mẹ để lại, khi xin cấp sổ đỏ lần đầu hoặc sang tên sổ đỏ người thừa kế sẽ được miễn một số khoản tiền thuế phí.

 

1. Phí công chứng

Theo Luật Đất đai mới được thông qua năm 2024, những người thừa kế nhà đất từ bố mẹ sẽ được miễn phí hoàn toàn các chi phí liên quan đến công chứng, bao gồm cả chi phí công chứng cho văn bản liên quan đến quyền sở hữu nhà đất.

2. Phí xử lý hồ sơ

Pháp luật đã quy định, con ruột được cha mẹ để lại đất đai sẽ được miễn phí công chứng, các khoản phí xử lý hồ sơ cũng được miễn phí. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người thừa kế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong quá trình làm thủ tục.

3. Thuế trước bạ và thuế mua bán nhà đất

Ngoài các khoản phí trên, việc xin cấp sổ đỏ còn liên quan đến việc nộp các loại thuế như thuế trước bạ và thuế mua bán nhà đất. Tuy nhiên, theo chính sách mới, những người thừa kế nhà đất từ bố mẹ sẽ được miễn các khoản thuế này, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận

Bước 1. Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất

- Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

- Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Trong bước này người dân chỉ cần lưu ý vấn đề sau:

- Khi nhận được thông báo của chi cục thuế thì hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo thông báo như: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ (nếu có).

- Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận giấy chứng nhận.

Bước 4. Trả kết quả

* Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống