Từ năm 2025, 7 trường hợp người sử dụng đất tuyệt đối không được cấp sổ đỏ

Nhiều trường hợp đất không được quyền cấp sổ đỏ theo quy định mới của Luật Đất đai 2024.

Ngày 18/01/2024, với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong quy định.

Tại Điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

Không đủ điều kiện pháp lý

Một số trường hợp, người sử dụng đất không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý để được cấp sổ đỏ, chẳng hạn như không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, không có hợp đồng mua bán đất hoặc không tuân thủ các quy định của luật đất đai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Khi có tranh chấp hoặc mâu thuẫn về quyền sử dụng đất, các cơ quan chức năng thường không cấp sổ đỏ cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc giải quyết qua pháp luật.

Đất nằm trong khu vực cấm xây dựng

Có những trường hợp đất đóng trong khu vực cấm xây dựng, như khu vực dự trữ công nghiệp, dự án quốc lộ hoặc các khu vực có nguy cơ thiên tai, mà không được phép cấp sổ đỏ.

Đất nằm trong khu vực quy hoạch chưa hoàn thiện

Khi đất nằm trong khu vực đang trong quá trình quy hoạch và chưa hoàn thiện, các cơ quan chức năng thường tạm ngừng cấp sổ đỏ cho đến khi quy hoạch hoàn chỉnh và được phê duyệt.

Không đủ hồ sơ và thủ tục

Trong một số trường hợp, người sử dụng đất có thể không cung cấp đầy đủ hồ sơ và thủ tục cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp sổ đỏ từ phía cơ quan chức năng.

Sử dụng đất mà không có phép xây dựng

Khi người sử dụng đất xây dựng công trình trái phép hoặc không có phép xây dựng từ cơ quan chức năng, thì thường không được cấp sổ đỏ cho công trình đó.

Không đủ tiền thuế và phí cấp sổ đỏ

Trong một số trường hợp, người sử dụng đất không đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản thuế và phí cấp sổ đỏ, làm cho việc cấp sổ đỏ trở nên không thể.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống