Bắc Giang đưa khu công nghiệp Huyền Sơn 150ha ra khỏi quy hoạch

Khu công nghiệp Huyền Sơn với quy mô 150ha tại huyện Lục Nam vừa được tỉnh Bắc Giang đưa ra khỏi quy hoạch.

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong phương án phát triển khu công nghiệp, tỉnh đã đưa khỏi quy hoạch khu công nghiệp Huyền Sơn với quy mô 150ha tại huyện Lục Nam. Dự án này từng nằm trong danh sách 20 khu công nghiệp mới, theo quy hoạch tỉnh được duyệt tháng 2/2022.

Dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn điều chỉnh giảm diện tích. Ảnh: Bắc Giang
Dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn điều chỉnh giảm diện tích. Ảnh: Bắc Giang

Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh giảm diện tích dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn (huyện Việt Yên) từ 223ha xuống còn 133ha.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng điều chỉnh dịch chuyển ranh giới khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tiên Sơn - Ninh Sơn và diện tích khu công nghiệp (diện tích khu công nghiệp sau điều chỉnh còn 167ha, giảm 56ha, trên cơ sở điều chỉnh giảm 133ha diện tích khu công Tiên Sơn - Ninh Sơn).

Tỉnh Bắc Giang cũng điều chỉnh quy hoạch khu logistics Tiên Sơn - Ninh Sơn diện tích 77ha chuyển sang đất khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn.

Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang cũng được điều chỉnh thời gian thực hiện sớm hơn, từ giai đoạn 2031-2050 lên 2021-2030. Theo đó, dự án sẽ triển khai trên diện tích 206ha đến năm 2030 và mở rộng thêm 94ha trong giai đoạn 2031-2050.

Đối với phát triển dự án dịch vụ, Bắc Giang đưa khu dịch vụ tổng hợp, logistics Nham Biền ra khỏi quy hoạch. Dự án có quy mô 80ha, nằm tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Tỉnh cũng điều chỉnh giảm 51ha diện tích khu dân golf Yên Hà tại huyện Yên Dũng và huyện Việt Nam, xuống còn 149ha, trong đó sân golf còn 94ha. Còn khu sân golf trong dự án khu sân golf và nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Hố Cao, huyện Lạng Giang được tăng diện lên 126ha (trước đó chỉ hơn 75ha), quy mô toàn dự án vẫn giữ nguyên.

Theo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, Bắc Giang sẽ có 22 đô thị, giảm 7 đô thị so với trước đó; cụ thể, có một đô thị loại I (TP Bắc Giang), một đô thị loại III (TP Việt Yên), 4 đô thị loại IV và 16 đô thị loại V.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance