Bắc Giang: Sẽ tập trung nắm bắt tiến độ triển khai, tình hình thực hiện các dự án

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 138 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh việc triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung nắm bắt tiến độ triển khai, tình hình thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 138 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Trong đó, có 17 dự án đã hoàn thành, 12 dự án cơ bản hoàn thành, 26 dự án đang thi công xây dựng, 20 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng; 63 dự án đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định theo quy định.

Hình minh họa
Hình minh họa

Từ đầu năm đến nay, các dự án đều được triển khai đồng bộ, tiến độ thực hiện từng bước được đẩy nhanh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đã có thêm 5 dự án khu đô thị, khu dân cư mới hoàn thành so với quý IV/2021. Tuy nhiên bên cạnh đó một số dự án còn chậm tiến độ, sau khi được gia hạn thời gian thực hiện kết quả đầu tư, triển khai không có nhiều chuyển biến, nguyên nhân chính vẫn do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

Để hoàn thành các dự án khu đô thị, khu dân mới theo đúng kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu các UBND huyện, thành phố tổ chức rà soát, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng cam kết và thời hạn quy định. Đối với một số dự án cụ thể, UBND huyện kiểm tra, rà soát trách nhiệm thực hiện hợp đồng dự án của chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện thi công, hoàn thành dự án đúng thời gian.

Các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương kịp thời nắm tiến độ triển khai, tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh để có phương án tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện dự án cho các dự án chậm tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hồng Liên

Theo Chất lượng và cuộc sống