Bắc Giang: Xây thêm 5 khu công nghiệp, bổ sung quỹ đất cho thuê 1.100ha

Bắc Giang vừa thông qua nghị quyết về đồ án quy hoạch 5 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 1.100 ha.

Năm khu công nghiệp vừa được thông qua thuộc quy hoạch tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2030 (với tổng số 29 khu công nghiệp, diện tích khoảng 7.000 ha).

Bắc Giang: Xây thêm 5 khu công nghiệp, bổ sung quỹ đất cho thuê 1.100ha - Ảnh 1

Khu công nghiệp Đức Giang, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/2000). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Tư Mại, Cảnh Thụy, Đồng Phúc và xã Đức Giang. Quy mô đồ án khoảng 287,54 ha.

Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2 thuộc huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2000). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Mai Đình và xã Châu Minh. Quy mô đồ án khoảng 222 ha.

Khu công nghiệp Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Đào Mỹ và xã Nghĩa Hưng. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 151,79ha.

Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/2000). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tiên Sơn, xã Ninh Sơn và xã Vân Hà. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 222,98 ha. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích khoảng 89,57 ha nằm tại phía Đông đê sông Cầu hiện hữu (trong Đê). Giai đoạn 2 có diện tích khoảng 133,41 ha nằm tại phía Tây đê sông Cầu hiện hữu (ngoài Đê).

QKhu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2000). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Xuân Cẩm và xã Hương Lâm. Quy mô đồ án khoảng 224,02 ha.

Đến nay, có 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng gần 2.000 ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp, dịch vụ là 1.393 ha. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lại gần 1.000 ha, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt khoảng 71,4%. 

Sáu tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 31 dự án (27 dự án FDI và 4 dự án DDI); cấp điều chỉnh cho 96 dự án (trong đó có 20 dự án tăng vốn đầu tư). Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh quy đổi hơn 1,2 tỷ USD.

Quang Thân

Theo VietnamFinance