Bamboo Capital phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng

Vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ tăng từ 8.002 tỷ đồng lên 8.802 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng trong năm nay.

HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty sẽ phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng là thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ tăng từ 8.002 tỷ đồng lên 8.802 tỷ đồng.

Hồi tháng 6, Bamboo Capital đã phát hành thành công 266,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho 919 nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công 99,998%.

Bamboo Capital phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1

Với đợt phát hành thành công này, Bamboo Capital đã thu về khoảng 2.667 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 8.002 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 985 tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 98 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 6.103 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 952 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và tăng 4,6 lần so với thực hiện năm 2023. Như vậy, sau một quý, Bamboo Capital đã thực hiện lần lượt 16%, 10% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của Bamboo Capital là 42.592 tỷ đồng. Công ty có khoảng 895 tỷ dưới dạng tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và khoảng 111 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ là 12.127 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ từ các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, dư nợ trái phiếu. Vốn chủ sở hữu 17.673 tỷ đồng, bao gồm 427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Như Hằng

Theo Tài chính doanh nghiệp