Bán chứng khoán chui, Chủ tịch công ty Hoàng Hà - Lưu Huy Hà bị phạt, cấm giao dịch 2 tháng

Mới đây, ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà (mã chứng khoán: HHG) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì bán chui cổ phiếu.

Ông Lưu Huy Hà (địa chỉ tại số nhà 360 đường Trần Thánh Tông, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị phạt 165 triệu đồng do có hành vi giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Cụ thể, Sở GDCK Hà Nội công bố thông tin về việc ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà đăng ký bán 2,2 triệu cổ phiếu HHG từ ngày 22/8/2022 đến ngày 30/8/2022. Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của Sở GDCK Hà Nội, ông Lưu Huy Hà đã bán số cổ phiếu này (tương ứng 22 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu HHG) vào ngày 16/8/2022.

Vi phạm của ông Lưu Huy Hà được quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP(Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Ngoài số tiền bị phạt trên, UBCKNN còn quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 2 tháng đối với ông Lưu Huy Hà theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Nhị Hà

Theo Doanh nghiệp Việt Nam