Bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước quý IV/2023

Thành ủy Hà Nội đề nghị các quận, huyện liên quan tổ chức bàn giao 60-70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước quý III/2023 và toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý IV/2023.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP.Hà Nội.

Chỉ thị nêu, dự án đoạn đường Vành đai 4 qua địa bàn TP.Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, do đó khối lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ thi công dự án rất lớn.

Bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước quý IV/2023  
Bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước quý IV/2023  

Vì vậy, để triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự ủng hộ của tập thể, cá nhân người sử dụng đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, giúp hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, phải thống nhất chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của dự án; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý dân cư, quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Chỉ thị yêu cầu Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín thành lập tổ công tác cấp huyện do bí thư cấp ủy làm tổ trưởng, chủ tịch UBND quận, huyện làm tổ phó; thành lập bộ phận tiếp công dân chuyên trách phục vụ dự án từ thành phố đến các xã, phường, thị trấn.

7 quận, huyện trên cũng có trách nhiệm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương. Trong kế hoạch, mỗi địa phương cần xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành; ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác... Bên cạnh đó, gắn xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ GPMB để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án...

Định kỳ giao ban kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP.Hà Nội giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. 

Về tiến độ cụ thể, Thành ủy Hà Nội đề nghị các huyện hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trước quý II/2023. Các quận, huyện tổ chức bàn giao 60-70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong trước quý III/2023 và bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong quý IV/2023.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với quy mô 112,8km và sơ bộ tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung Kiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống