Bất ngờ lợi nhuận của Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Trong một năm đặc biệt khó khăn của thị trường bất động sản nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội vẫn báo lãi sau thuế rất lớn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (gọi tắt là Nam Cường Hà Nội) - chủ đầu tư khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông - Hà Nội) - vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

Theo đó, tập đoàn này báo lãi sau thuế 1.168 tỷ đồng - là mức lợi nhuận rất lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng năm 2022. Tuy vậy, so với năm 2021, mức lợi nhuận của Nam Cường Hà Nội đã giảm 29% (năm 2021, lãi sau thuế 1.644 tỷ đồng).

Tính tới cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Nam Cường Hà Nội đạt 7.693,2 tỷ đồng, tăng 11,57% so với năm trước.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đã giảm từ 23,85% (năm 2021) xuống còn 15,18% (năm 2022).

Điểm sáng là hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chỉ 43,02%, giảm mạnh so với mức 70,94% năm 2021.

Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu cũng giảm hơn một nửa, còn 4,4% so với mức 8,67% năm trước.

Được biết, Nam Cường Hà Nội có một lô trái phiếu đang lưu hành mã NAMCUONG_BOND2018_01, phát hành ngày 28/12/2018. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 28/12/2023.

Thời điểm mới phát hành, lô trái phiếu gồm 7.180 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 718 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm. Hiện giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu hạ còn 338,5 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance