Becamex IDC muốn huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị Becamex IDC đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC; mã chứng khoán: BCM) đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Becamex IDC thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động 1.500 tỷ đồng.  
Hội đồng quản trị Becamex IDC thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động 1.500 tỷ đồng.  

Theo đó, Hội đồng quản trị Becamex IDC đã phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu; dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổng Công ty Becamex IDC liên quan đến các trái phiếu phát hành.

Đồng thời, phê duyệt việc đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các trái phiếu đã phát hành.

Giao và ủy quyền ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Becamex IDC, hoặc người được ông Phạm Ngọc Thuận ủy quyền căn cứ điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện.

Theo thông tin tại biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Becamex IDC vào ngày 27/6, cho thấy, Becamex IDC thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Becamex muốn chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE).

Giá khởi điểm đấu sẽ không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Với số tiền dự kiến huy động tối thiểu là 15.000 tỷ đồng, Becamex IDC sẽ đầu tư 6.300 tỷ đồng vào các dự án; 3.634 tỷ đồng góp vốn vào các thành viên hiện hữu và 5.066 tỷ đồng tái cấu trúc tài chính. Danh sách hạng mục dự kiến được giải ngân vốn gồm: KCN Bàu Bàng mở rộng 3.500 tỷ đồng, KCN Cây Trường 2.800 tỷ đồng, VSIP 2.118 tỷ đồng, Becamex Bình Phước 900 tỷ đồng...

Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai sẽ không bị hạn chế giao dịch. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024 – 2025 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Phương án sử dụng nguồn vốn 1.500 tỷ đồng từ việc huy động bằng việc phát hành phiếu riêng lẻ của Becamex IDC.  
Phương án sử dụng nguồn vốn 1.500 tỷ đồng từ việc huy động bằng việc phát hành phiếu riêng lẻ của Becamex IDC.  

Đề cập đến tình hình kinh doanh trong năm 2024, Becamex IDC cho biết, dự báo tình hình kinh doanh còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới. Với hệ sinh thái công nghiệp – đô thị và dịch vụ đã xây dựng nhiều năm,

Theo đó, Becamex IDC sẽ định hướng nguồn lực đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới. Một số dự án đầu tư dự kiến triển khai trong năm 2024 như: Dự án Khu công nghiệp Cây Trường; Dự án nhà ở The One Residences; Dự án Nhà ở Xã hội Việt Sing và Định Hòa; Dự án Vòng xoay A1.

Đồng thời, Becamex IDC đang là Nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất các dự án Giao thông trọng đểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: Dự án đường Vành Đai 4 Tp.HCM đoạn từ Cầu Thủ Biên đến Sông Sài Gòn. 2. Dự án Cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. 3. Dự án hoàn thiện tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hình thức PPP. 4. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 13.

Về kế hoạch kinh doanh năm tổng hợp 2024, Becamex IDC đặt ra mục tiêu mang về 7.569 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 4% so với thực hiện 2023. Doanh nghiệp này cũng dự kiến chi phí bỏ ra là 5.452 tỷ đồng tăng 6% so với thực hiện 2023.

9.000 tỷ đồng doanh thu, 2.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2% và 3% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp này cũng dự kiến chi 1.035 tỷ đồng để trả cổ tức cho năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Lợi nhuận trước thuế 2.117 tỷ đồng tăng 2% so với thực hiện 2023 và lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng tăng 2% so với thực hiện 2023/.

Thanh Quang

Theo Tài chính doanh nghiệp