Becamex IDC tiếp tục mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, Mã CK: BCM vừa báo cáo kết quả mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Becamex IDC tiếp tục mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Becamex IDC tiếp tục mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, theo thông tin được công bố, ngày 31/8 vừa qua Becamex IDC đã hoàn tất việc mua lại trái phiếu riêng lẻ mã DCMH2025002 với mệnh giá 1.000.000 đồng/ trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm được phát hành vào ngày 31/08/2020, đáo hạn vào ngày 31/08/2025 với tổng giá trị của lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.

Nguồn: Becamex IDC.  
Nguồn: Becamex IDC.  

Được biết, trước đó, BCM cũng đã mua lại 200 tỷ đồng của lô trái phiếu này, giảm giá trị đang lưu hành xuống còn 1.800 tỷ đồng. Như vậy, cộng với đợt mua lại 200 tỷ đồng lần này, lô trái phiếu trên của Becamex IDC sẽ giảm giá trị còn lại là 1.600 tỷ đồng (theo mệnh giá).

Ngoài lô trái phiếu trên, trước đó, ngày 11/6, Becamex IDC cũng đã mua lại 79 tỷ đồng trái phiếu từ lô trái phiếu có mã BCMH2123002 được phát hành ngày 11/6/2021. Qua đó, giảm lượng lưu hành từ 500 tỷ đồng xuống còn 421 tỷ đồng. Đây  là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 11/6/2023. Như vậy, chỉ sau 1 năm phát hành, Công ty đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022 BCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.924 tỷ đồng (tăng 13,7% so với đầu năm). Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản và bất động sản đầu tư đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 78,5% tổng doanh thu.

Khoản doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 5 lần cùng kỳ đạt 69 tỷ đông. Theo thuyết minh của BCM, doanh thu tài chính đến từ việc lãi tiền gửi lên và được nhận thêm 45 tỷ đồng tiền cổ tức. Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ của BCM tăng 38,4% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 33,1% và 27,3%.

Kết quả, đơn vị này ghi nhận 978,5 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng hơn 88% so với quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 919 tỷ đồng, tăng 90%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận doanh thu 3.363 tỷ đồng (tăng 8,6% so với nửa đầu năm). Giá vốn hàng bán giảm 10,3% còn 1.582 tỷ đồng giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 43% lên 52,9%. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.343 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ năm trước).

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 49.815 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, số tiền đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 15.773 tỷ đồng, tăng 9%. Hàng tồn kho là 21.439 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 18.293 tỷ đồng, tăng 6,7% do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng.

Nợ phải trả tính đến quý II/2022 của Becamex IDC.  
Nợ phải trả tính đến quý II/2022 của Becamex IDC.  

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của Becamex IDC là 31.522 tỷ đồng (gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 15.846 tỷ đồng (giảm khoảng 786 tỷ đồng so với hồi đầu năm), trong đó 70,3% là nợ dài hạn (đạt 11.145 tỷ đồng). Ngoài ra, dư nợ ngân hàng là 4.660 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 10.611 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, Becamex IDC đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 19% lên 9.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 98% lên 2.888 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này đã hoàn thành 34,7% kế hoạch doanh thu và 47,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống