Bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu, hàng loạt công ty lên tiếng

Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới đây đã có quyết định đưa 5 cổ phiếu gồm: Cổ phiếu AGM (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang), cổ phiếu HPX (Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát), cổ phiếu IBC (Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings), cổ phiếu TGG (Công ty Cổ phần The Golden Group) và cổ phiếu TTB (Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ) vào diện đình chỉ giao dịch. Ngay sau đó, một số doanh nghiệp đã lên tiếng về việc này.

Bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu, hàng loạt công ty lên tiếng
Bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu, hàng loạt công ty lên tiếng

Giải trình về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, AGM cho biết nguyên nhân chậm công bố thông tin do khi thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán từ ngày 05/07/2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm khắc phục việc chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022, công ty và đơn vị kiểm toán đã dồn toàn lực để hoàn tất BCTC kiểm toán năm 2022 dẫn đến thiếu nguồn lực để hoàn tất BCTC soát xét bán niên 2023.

Bên cạnh đó, do việc tổng hợp số liệu báo cáo từ các công ty con, đơn vị thành viên và soát xét các số liệu đòi hỏi nhiều thời gian hơn, nên công ty không thể hoàn thành báo cáo đúng thời hạn quy định.

AGM cũng thông tin rằng đã công bố BCTC (riêng lẻ và hợp nhất) kiểm toán năm 2022 vào ngày 25/08 và bán niên 2023 đã soát xét vào ngày 12/09.

Ngoài AGM, TGG cũng đã có công văn giải trình về việc cổ phiếu công ty bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo TGG, công ty đang cố gắng phối hợp cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC soát xét bán niên năm 2023 trong thời gian sớm nhất. Việc kiểm toán BCTC đang được thực hiện và công ty sẽ công bố thông tin ngay sau khi có kết quả kiểm toán.

Trước đó, TGG đã có công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2023 đến ngày 15/10/2023.

Theo giải trình từ phía công ty, ngày 29/06, TGG đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhưng không thành công do tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự không đạt đủ tỷ lệ theo quy định pháp luật. Đến ngày 07/08, công ty đã tổ chức thành công cuộc họp này. Công ty đã cố gắng thực hiện kiểm toán năm 2022 và tìm kiếm thoả thuận với các công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và cả năm 2023.

Tuy nhiên, lý do gia hạn công bố thông tin của TGG không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin và không được HoSE chấp thuận.

Tại HPX, công ty cho biết ngày 5/9, HĐQT HPX đã chủ động ban hành Nghị quyết về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023. Và công ty đã ký hơp đồng soát xét về việc này. Tới ngày 6/9. Công ty đã công bố nghị quyết về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và công bố thông tin về việc công ty và Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam đã ký kết hợp đồng soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023. Tới ngày 10/9, công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét. Trước 12h ngày 11/9, công ty tiếp tục công bố BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023 và gửi các cơ quan liên quan về việc báo cáo hoàn thành việc khắc phục xong tình trạng cổ phiếu vị xử lý vi phạm và công bố thông tin theo quy định.

HPX khẳng định các nội dung này đã được công ty thực hiện xong trước khi công ty nhận được quyết định của HoSE.

HPX cũng cho biết để khắc phụ tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch, công ty sẽ tiến hành gấp rút thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 21/10/2023. Theo kế hoạch, dự kiến trong chương tình họp ĐHCĐCĐ thường niên này, công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông phê chuẩn việc công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ đồng thời báo cáo các nội dung có liên quan để thông qua tại đại hội.

Đối với IBC, cổ phiếu công ty bị đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịc gồm: chậm công bố báo cáo tài chính quý II năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Nêu nguyên nhân chậm công bố báo cáo, ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) -  Chủ tịch công ty từng cho biết công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề.

Bên cạnh đó, tình hình hoàn thiện báo cáo của công ty con là Anh ngữ Apax đang gặp một số khó khăn do thiếu nhân sự và đang trong quá trình tái cấu trúc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 của Apax Holdings.

Lãnh đạo công ty cũng khẳng định, năm 2024, IBC sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance