Bình Thuận: Một dự án 25ha chậm triển khai do vướng quy hoạch chung

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An.

Bình Thuận: Một dự án 25ha chậm triển khai do vướng quy hoạch chung. (Ảnh minh hoạ)
Bình Thuận: Một dự án 25ha chậm triển khai do vướng quy hoạch chung. (Ảnh minh hoạ)

Về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, trên địa bàn phường Phú Thủy có 30 hộ/17,88ha đã được UBND TP. Phan Thiết ban hành quyết định phê duyệt bồi thường, đến nay chưa có hộ dân nào nhận tiền bồi thường. Đối với địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, có 19 hộ/11,2ha thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 9 hộ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, một trong những nguyên nhân chính khiến dự án chậm triển khai là do việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, dự án chưa có phương án tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức 2 cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị và các hộ dân có nhà, đất giải tỏa trong dự án để xác định quỹ đất tái định cư nhằm xây dựng phương án tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng các hộ dân không thống nhất đều có ý kiến đề nghị tái định cư tại chỗ.

Bên cạnh đó, về yếu tố quy hoạch, do chưa có quy hoạch về vị trí quảng trường, Bảo tàng tỉnh và quy hoạch chung TP. Phan Thiết đến năm 2040…; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chưa có cơ sở để phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy mô đầu tư dự án theo quy hoạch điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An…

Qua nghe ý kiến của các Sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai Dự án mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An theo Thông báo số 105/TB-UBND về kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý quỹ đất tái định cư, đấu giá và phát triển quỹ đất. Thống nhất tiếp tục giao Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Phan Thiết nhanh chóng bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục đất liên quan đến diện tích dự án để thông qua HĐND tỉnh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương trong việc bồi thường tái định cư; hoàn thành rà soát quy mô đầu tư dự án ngay khi có quy hoạch về vị trí Quảng trường tỉnh.

UBND TP. Phan Thiết, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành rà soát danh sách các hộ dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; tập trung chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có diện tích đất trong phạm vi giải tỏa của dự án.

Dự án mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An với diện tích 29,1ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 27/10/2015; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 10/7/2017.

Theo quy hoạch được duyệt thì khi dự án hoàn thành sẽ tạo ra 840 lô đất phục vụ cho nhu cầu tái định cư trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Bảo Duy

TheoVietnamFinance