Bộ trưởng Tài chính: Chuyển hơn 430 nghìn tỷ đồng năm 2022 để cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, số chuyển nguồn của ngân sách năm 2022 sang năm 2023 gồm thực hiện cải cách tiền lương là 432.350 tỷ, chiếm 37,7%; chi đầu tư phát triển là 313.165 tỷ đồng, chiếm 27,3%; số chi chuyển nguồn, chi tăng thu tiết kiệm chi là 287.374 tỷ đồng chiếm 25%...

Sáng nay (7/6), tại phiên thảo luận quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng số liệu dự toán ngân sách nhà nước báo cáo Quốc hội và quyết toán có sự chênh lệch lớn.

Trả lời về vấn đề này, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại kỳ họp tháng 10 năm 2022 Bộ Tài chính đã có báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự báo việc thực hiện dự toán ngân sách của năm 2022 thì số liệu có chênh so với báo cáo quyết toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.  
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.  

Khi dự báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách, Bộ Tài chính căn cứ vào số thực hiện tại thời điểm báo cáo. Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài chính có thể lấy số liệu đó một cách chính xác trong vòng 1 phút hoặc chậm nhất là trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên phần dự báo sẽ liên quan đến các vấn đề phát sinh vào cuối năm cho nên số liệu cũng có sự chênh lệch.

Về vấn đề chuyển nguồn lớn, Bộ trưởng nêu rõ, số chuyển nguồn của ngân sách năm 2022 sang năm 2023 gồm có thực hiện cải cách tiền lương là 432.350 tỷ, chiếm 37,7%; chi đầu tư phát triển là 313.165 tỷ đồng, chiếm 27,3%; số chi chuyển nguồn, chi tăng thu tiết kiệm chi là 287.374 tỷ đồng chiếm 25% và các khoản chi dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9 là 20.397 tỷ, chiếm 1,8%; kinh phí giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Nhà nước là 9.986 tỷ đồng, chiếm 0,87%; kinh phí nghiên cứu khoa học là 4.160 tỷ đồng và các kinh phí mua sắm thiết bị…

“Như vậy, có thể nói chi chuyển nguồn cao chủ yếu là do các nguồn lực được chuyển theo quy định của pháp luật, đặc biệt là nguồn tích lũy qua các năm để thực hiện cải cách tiền lương là rất cao. Cùng với đó những nhiệm vụ đã ký hợp đồng và được thực hiện trong năm tuy nhiên chưa được thanh toán thì được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định pháp luật. Vấn đề chuyển nguồn thì chúng tôi sẽ cố gắng, đặc biệt là các bộ, ngành và các địa phương cũng phải cố gắng để thanh toán ngay trong năm để số chuyển nguồn ngày một giảm đi”, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Về các khoản chi thấp, theo Bộ trưởng, từ đầu năm, các khoản chi đầu tư bao giờ cũng thấp, chẳng hạn như 5 tháng đầu năm chúng ta chỉ giải ngân được 17%, việc giải ngân sẽ được đẩy vào cuối năm.

Bộ trưởng phân tích, những tháng đầu năm bắt đầu làm công tác chuẩn bị đầu tư, như lập dự án, phê duyệt dự án, lập thiết kế tổng dự toán, phê duyệt thiết kế tổng dự toán, đền bù, giải phóng mặt bằng, sau đó mới tổ chức mời thầu, đấu thầu, lúc đó hợp đồng kinh tế mới triển khai. Cho nên, giai đoạn đầu năm lúc nào cũng thấp và cuối năm bắt đầu cao lên, điều này phụ thuộc vào công tác chuẩn bị đầu tư.

Về dự toán ngân sách không sát, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, năm 2022 là năm dịch, những tháng đầu năm tăng trưởng rất thấp, nhưng nhảy vọt lên vào quý 3 là 13,67%, đến cuối năm chúng ta tăng trưởng được 8,02%. Đây là một sự nỗ lực rất lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để tăng trưởng GDP, từ đó thu ngân sách bắt đầu tăng lên theo số tăng trưởng GDP.

Huyền Châu

Theo Tài chính doanh nghiệp