BSR lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại HOSE

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ đăng ký thủ tục chuyển sàn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi đủ điều kiện.

 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Đây là tờ trình được BSR đưa ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được công ty tổ chức vào 23/5/2024 tại TP.HCM sắp tới.

Được biết, BSR thành lập vào 9/5/2008 tại Quảng Ngãi. Ngày 6/1/2011 khánh thành và chính thức đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại, kết thúc quá trình xây dựng, vận hành chạy thử.

Trong năm 2018, BSR tổ chức IPO lần đầu ra công chúng tại HOSE vào 17/1; cổ phiếu BSR bắt đầu giao dịch trên hệ thống UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào 1/3; hoạt động theo mô hình CTCP từ 1/7.

Đến nay, cổ phiếu BSR đã giao dịch trên hệ thống UPCoM đã được 6 năm. BSR là cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất tại UPCoM với vốn hóa đạt 58.711 tỷ đồng, xếp sau ACV (vốn hóa 217.500 tỷ đồng), VGI (211.849 tỷ đồng), MCH (107.078 tỷ đồng).

2023: Một năm nhìn lại

Trong năm 2023, BSR nộp 17.419 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Năm vừa qua, BSR đạt 150.116 tỷ đồng tổng doanh thu, gồm 147.423 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11,8% (-19.700 tỷ đồng) so với năm 2022; 2.652 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính và 40 tỷ đồng thu nhập khác.

Công ty đạt 9.639 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 38,2% (-5.947 tỷ đồng) so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 8.650 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu ở mức 2.789 đồng.

Với kết quả đạt được, BSR sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, gồm cổ tức năm ở mức 3% (300 đồng/cổ phiếu) với tổng giá trị 930 tỷ đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi 341 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển 2.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và các năm trước chuyển sang năm 2024 trị giá 12.736 tỷ đồng.

Năm 2023, BSR mua khoảng 7,97 triệu tấn dầu thô trong nước và nhập khẩu. Trong đó, khối lượng dầu Việt Nam (Bạch Hổ, Đại Hùng, Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen, Ruby, Chim Sáo, Rạng Đông, Hải Thạch) là 5,6 triệu tấn, khối lượng dầu thô nhập khẩu các loại (Azeri, WTI Midland, Kimanis, Bu Attifel, Rabi) là 2,14 triệu tấn. Nguyên liệu trung gian là 202 ngàn tấn.

Về tình hình sản xuất và tiêu thụ, BSR cho biết, sản lượng sản xuất của công ty đạt 7.367.305 tấn, đây là sản lượng cao nhất kể từ khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại trong điều kiện nhà máy đang ở cuối chu kỳ bảo dưỡng tổng thể.

Công ty đã tiêu thụ được 7.340.677 tấn sản phẩm các loại. Trong đó, Diesel Oil đạt 3.032.533 tấn, xăng RON 95 đạt 1.946.475 tấn, xăng RON 92 đạt 979.794 tấn, Jet A1 đạt 560.718 tấn, LPG đạt 475.114 tấn, Polypropylene đạt 177.297 tấn, FO/MFO đạt 138.902 tấn, xăng E5 RON 92 đạt 26.261 tấn, lưu huỳnh đạt 3.582 tấn.

Hiện nay, công ty đã hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Dự án nâng cấp mở rộng sau khi được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án cũng đang được tích cực triển khai.

Biểu đồ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2023; kế hoạch tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) và lợi nhuận trước thuế của năm 2024 (đơn vị tính: tỷ đồng).
Biểu đồ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2023; kế hoạch tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) và lợi nhuận trước thuế của năm 2024 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Năm 2024: Bảo dưỡng tổng thể lần 5

Năm 2024, BSR sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 (TA5) nhà máy lọc dầu Dung Quất dẫn đến tổng sản lượng sản xuất và xuất bán thấp hơn các năm không có TA. Tuy nhiên, BSR đã xây dựng kế hoạch/chiến lược rút ngắn thời gian TA khoảng 3-4 ngày so với kế hoạch được duyệt, góp phần gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2024. Đồng thời, chu kỳ TA của nhà máy lọc dầu Dung Quất được tăng từ 3 năm lên 4 năm góp phần giảm chi phí phân bổ TA và gia tăng tổng sản lượng sản xuất giữa 2 kỳ TA.

BSR đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng và đang trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc phê duyệt tăng vốn điều lệ BSR của cấp thẩm quyền sẽ tạo điều kiện cho công ty có đủ nguồn vốn chủ phục vụ các dự án đầu tư phát triển trong tương lai.

Với phương án giá dầu là 70 USD/thùng trong năm 2024, BSR đặt mục tiêu tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) đạt 95.274 tỷ đồng, giảm 36,5% so với năm 2023 (-54.842 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 1.291 tỷ đồng, giảm 86,6% (-5.947 tỷ đồng). Cổ tức ở mức 3%.

BSR dự kiến sản xuất 5.727.735 tấn và tiêu thụ 5.660.644 tấn sản phẩm các loại.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống