Các doanh nghiệp tại TP Cần Thơ còn nợ thuế gần 3.000 tỷ đồng

Ông Cáp Quý Phúc- Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ cho rằng, tiền thuế nợ còn cao là do số nợ của các năm trước chuyển sang vẫn chưa xử lý dứt điểm. Các đơn vị nợ thuế lớn và kéo dài qua nhiều năm thuộc trường hợp khó khăn trong thu hồi nợ, nhất là doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất, tiền thuế truy thu phạt qua thanh, kiểm tra.

Ngày 10/1, Cục Thuế TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số tiền thuế hiện còn nợ trên địa bàn TP Cần Thơ tính đến cuối năm 2022 là 2.943 tỷ đồng, giảm 298 tỷ đồng so với năm trước, trong đó nợ khó thu là 745 tỷ đồng, giảm 126 tỷ đồng so với năm trước.

Các doanh nghiệp tại TP Cần Thơ còn nợ thuế gần 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, tiền thuế nợ còn cao là do số nợ của các năm trước chuyển sang vẫn chưa xử lý dứt điểm; các đơn vị nợ thuế lớn và có tuổi nợ kéo dài qua nhiều năm thuộc trường hợp khó khăn trong thu hồi nợ, nhất là những doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất, tiền thuế truy thu phạt qua thanh tra, kiểm tra.

Hiện việc cưỡng chế, thu hồi nợ cũng gặp nhiều khó khăn như trên tài khoản của doanh nghiệp liên tục không có số dư. Việc cưỡng chế hóa đơn là một trong những biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả vì để được xuất hóa đơn, doanh nghiệp phải nộp thuế thuế ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp hầu như không hoạt động kinh doanh hoặc đang hoạt động nhưng có số nộp nợ thấp.

Còn thực hiện các biện pháp cưỡng chế như kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu tiền, tài sản của doanh nghiệp bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ gặp khó khăn, khó thực hiện được vì khi tiến hành cưỡng chế thường không còn tài sản, hay tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

Ông Phúc cho biết thêm, hiện chỉ tính riêng một số doanh nghiệp lớn còn nợ khoảng 1.500 tỷ đồng. Vì thế, đề nghị Cục Thuế và các Chi Cục Thuế các quận, huyện thực hiện mời các doanh nghiệp có số nợ thuế cao đến làm việc. Nếu các doanh nghiệp vẫn chây lì không trả nợ thuế, các sở, ngành và sau đó là UBND thành phố sẽ làm việc với các doanh nghiệp trên.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, những người buôn bán hàng rong ở các chợ mỗi tháng đều đóng thuế, phí tiền đầy đủ. Vậy đối với các doanh nghiệp nợ thuế, ngành thuế phải cố gắng thu thuế. Nợ thuế còn cao, là do việc thu nợ thuế chưa hiệu quả.

Hiện các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP Cần Thơ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế về quản lý, thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Cần Thơ cần xác định nhiệm vụ quản lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Vì thế, trong thời gian tới, Cục Thuế phải tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Rà soát giao nhiệm vụ thu nợ thuế cho các phòng các Chi cục thuế chi tiết đến từng cán bộ thuế trên cơ sở đó cập nhật tiến độ theo dõi thu nợ thuế để kịp thời có biện pháp chỉ đạo đôn đốc thu hiệu quả.

Kiên quyết cưỡng chế xử lý thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp dây dưa chây ì đóng thuế, nhất là các doanh nghiệp có khả năng nộp thuế nhưng không nộp đúng hạn, lợi dụng chính sách hỗ trợ tiền thuế của Nhà nước để nợ thuế chiếm đoạt tiền thuế…

Hòa Minh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam