Cận cảnh loạt công trình điện mặt trời không phép tại KCN Lộc Sơn - Lâm Đồng

Ba doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, cho các doanh nghiệp khác thuê đầu tư và khai thác điện mặt trời nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép, gồm: Công ty cổ phần công nghệ Xanh Lộc Châu, Công ty cổ phần Intimex Bảo Lộc và Công ty cổ phần Vinasolar Bảo Lộc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong Khu công nghiệp Lộc Sơn hiện có 3 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, cho các doanh nghiệp khác thuê đầu tư và khai thác điện mặt trời nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cụ thể, 3 doanh nghiệp được điểm tên là: Công ty cổ phần công nghệ Xanh Lộc Châu, Công ty cổ phần Intimex Bảo Lộc và Công ty cổ phần Vinasolar Bảo Lộc. Báo cáo cho biết các hệ thống điện mặt trời tại 3 doanh nghiệp đã lắp đặt xong toàn bộ các hạng mục, đã được thoả thuận đấu nối vào lưới điện và kí hợp đồng mua bán điện với Điện lực Lâm Đồng.

Hình ảnh các công trình điện mặt trời trong Khu Công nghiệp Lộc Sơn chưa được cơ quan chức năng cấp phép được VietnamFinance ghi nhận ngày 5/6/2023:

Công ty cổ phần công nghệ Xanh Lộc Châu tại lô CN11, được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 4/7/2018 và điều chỉnh lần 3 ngày 25/10/2022 với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung theo công nghệ tynel cải tiến đã hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Incom Sài Gòn lắp đặt hệ thống điện trên mái và đấu nối với Điện lực Lâm Đồng vào tháng 12/2020, quy mô công suất gần 1.000 kWp.

Công ty cổ phần công nghệ Xanh Lộc Châu tại lô CN11, được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 4/7/2018 và điều chỉnh lần 3 ngày 25/10/2022 với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung theo công nghệ tynel cải tiến đã hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Incom Sài Gòn lắp đặt hệ thống điện trên mái và đấu nối với Điện lực Lâm Đồng vào tháng 12/2020, quy mô công suất gần 1.000 kWp.

Công trình hệ thống điện trên mái đã được thẩm tra kết cấu công trình và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (Công ty cổ Phần công nghệ Xanh Lộc Châu) nhưng chưa được cấp phép xây dựng và điểu chỉnh bổ sung mục tiêu hệ thống điện trên mái cho ngành nghề đầu tư. 
Công trình hệ thống điện trên mái đã được thẩm tra kết cấu công trình và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (Công ty cổ Phần công nghệ Xanh Lộc Châu) nhưng chưa được cấp phép xây dựng và điểu chỉnh bổ sung mục tiêu hệ thống điện trên mái cho ngành nghề đầu tư. 
Số điện sản xuất được, doanh nghiệp sử dụng sản xuất gạch và phần dư bán cho Điện lực Lâm Đồng.
Số điện sản xuất được, doanh nghiệp sử dụng sản xuất gạch và phần dư bán cho Điện lực Lâm Đồng.
Chính vì vậy, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp kiến nghị xem xét tạo điều kiện để công ty hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định, phục vụ đúng mục tiêu dự án đầu tư.

Chính vì vậy, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp kiến nghị xem xét tạo điều kiện để công ty hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định, phục vụ đúng mục tiêu dự án đầu tư.

Đối với Công ty Cổ Phần Intimex Bảo Lộc, công ty này cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Thịnh (bên thứ 3, doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp) thuê mái nhà xưởng để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời diện tích khoảng 4.000m2, quy mô công suất 684 KWP.
Đối với Công ty Cổ Phần Intimex Bảo Lộc, công ty này cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Thịnh (bên thứ 3, doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp) thuê mái nhà xưởng để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời diện tích khoảng 4.000m2, quy mô công suất 684 KWP.
Công trình này đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được cấp phép xây dựng.
Công trình này đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được cấp phép xây dựng.
Do đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp yêu cầu Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc thanh lý hợp đồng cho thuê lại mái nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vĩnh Thịnh, tháo gỡ toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại đây.
Do đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp yêu cầu Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc thanh lý hợp đồng cho thuê lại mái nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vĩnh Thịnh, tháo gỡ toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại đây.
Nổi cộm nhất là loạt sai phạm của Công ty Cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc. Cụ thể, báo cáo cho biết công ty này đã lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4 KWP, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 5.900m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng từ ngày 17/11/2020. Hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng và điểu chỉnh bổ sung mục tiêu hệ thống điện trên mái cho ngành nghề đầu tư.
Nổi cộm nhất là loạt sai phạm của Công ty Cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc. Cụ thể, báo cáo cho biết công ty này đã lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4 KWP, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 5.900m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng từ ngày 17/11/2020. Hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng và điểu chỉnh bổ sung mục tiêu hệ thống điện trên mái cho ngành nghề đầu tư.
Công ty cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác Công ty cổ phần Jinca Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.140,5kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.300m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 24/12/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng.
Công ty cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác Công ty cổ phần Jinca Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.140,5kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.300m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 24/12/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng.
Công ty Cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác với Công ty Cổ phần Resun Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.000m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 17/11/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng.
Công ty Cổ Phần Vinasolar Bảo Lộc còn hợp tác với Công ty Cổ phần Resun Việt Nam lắp dựng tấm năng lượng có công suất khai thác 1.148,4kWp, diện tích tấm năng lượng trên mái khoảng 6.000m2, đã thực hiện đấu nối với Điện lực Lâm Đồng ngày 17/11/2020. Hệ thống điện mặt trời trên mái đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Hệ thống điện này chưa được cấp phép xây dựng.
Trước những bất cập nêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ rà soát các quy định để xem xét thu hồi dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Vinasolar Bảo Lộc theo quy định của pháp luật.
Trước những bất cập nêu trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ rà soát các quy định để xem xét thu hồi dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Vinasolar Bảo Lộc theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/7/2023, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát các doanh nghiệp đã lắp đặt, ký kết hợp tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa đúng quy định về đầu tư, trật tự xây dựng để xử lý hoặc tham mưu xử lý hành vi vi phạm trước khi xem xét cho bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối với các doanh nghiệp cho thuê lại mái nhà xưởng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời không đúng theo giấy chứng nhận đầu tư, yêu cầu doanh nghiệp cho thuê khẩn trương thanh lý hợp đồng, tháo gỡ các hệ thống điện mặt trời trên mái đã lắp đặt.

Riêng Công ty Cổ phần Vinasolar Bảo Lộc phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành dự án sản xuất lưới thép và gia công khung kèo thép tiền chế tại Khu công nghiệp Phú Hội. Nếu quá thời gian cam kết mà công ty không hoàn thành dự án thì căn cứ quy định hiện hành để xem xét thu hồi dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, tạm dừng mua điện đối với các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, trật tự xây dựng, chưa thực hiện đúng mục tiêu dự án. Chỉ xem xét mua điện sau khi các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên.

 

Minh Đức

Theo VietnamFinance