Chỉ đạo mới của Chính phủ về dự án nhiệt điện Thái Bình 2

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý vướng mắc tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Theo đó, liên quan đến đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về vướng mắc tại nhiệt điện Thái Bình 2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 10/1/2023.

Tính đến giữa tháng 12/2022, tiến độ tổng thể của dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đạt 97,48%. Trong đó, công tác thiết kế đạt gần 100%; công tác mua sắm đạt gần 100% (không bao gồm mua sắm vật tư để thay thế phần bị hỏng); công tác thi công xây lắp đạt khoảng 99,73%; công tác đào tạo đã hoàn thành; công tác chạy thử đạt khoảng 66,5%.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên dự án đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Đối với tổ máy số 1 thì ngày 23/2/2022 đốt dầu lần đầu, ngày 12/5/2022 hòa đồng bộ bằng dầu, ngày 16/6/2022 đốt than lần đầu và ngày 16/11/2022 đã nâng tải thành công lên 600MW.

Đối với tổ máy số 2 đã hòa lưới ngày 7/1/2022 và hiệu chỉnh vòi đốt, máy nghiền, lò hơi... xử lý các tồn tại bắt đầu chạy lại vào ngày 25/12/2022 để thực hiện các thử nghiệm...

Cũng theo báo cáo doanh thu bán điện trong giai đoạn chạy thử tính đến ngày 14/12/2022, sản lượng điện chạy thử đã phát điện lên lưới điện quốc gia là 199 triệu kWh.

Dự kiến sản lượng điện chạy thử đạt được năm 2022 là 458,900 triệu kWh. Doanh thu bán điện trong giai đoạn chạy thử dự kiến năm 2022 đạt khoảng 546,31 tỷ đồng.

Tuệ Lâm

Theo VietnamFinance