Chiết khấu 45-50% không có người mua, HoREA lo doanh nghiệp BĐS 'chết trên đống tài sản'

Trong kiến nghị mới nhất gửi đến Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đã đề xuất hàng loạt giải pháp tín dụng quan trọng để gỡ khó cho thị trường bất động sản.

HoREA nhận định thị trường bất động sản đang rất khó khăn. Năm 2022 là năm khó khăn khắc nghiệt nhất và năm 2023 là năm quyết định sống còn đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp bất động sản giải thể trong năm 2022 là gần 1.200 doanh nghiệp, tăng 38,7% so với năm 2021.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phải quyết liệt tái cấu trúc, tái cơ cấu đầu tư, thay đổi phương án kinh doanh, phải dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công dự án, dừng IPO, thu hẹp quy mô sản xuất.

Thậm chí, doanh nghiệp phải chuyển nhượng bớt dự án nhưng vẫn không tìm được nhà đầu tư. Trong khi đó, doanh nghiệp phải cắt giảm nhân lực, thậm chí có đơn vị giảm đến 50% số lao động, giảm lương từ 30 - 50%, không lo được lương tháng 13, nửa tháng lương 13 cũng không có, không có thưởng Tết.

Hiệp hội nhận định nhiều doanh nghiệp bất động sản tuy có tổng tài sản có giá trị lớn và đã thực hiện nhiều biện pháp giảm sâu giá bán, tăng chiết khấu đến 45 - 50% nhưng vẫn rất khó bán được hàng vì hầu như không có người mua.

Việc doanh nghiệp thiếu tiền mặt, âm dòng tiền, bị thiếu thanh khoản nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng 'chết trên đống tài sản'.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất hàng loạt giải pháp tín dụng quan trọng để gỡ khó' cho thị trường bất động sản. 

Bên cạnh khó khăn lớn nhất là vướng mắc pháp lý chiếm 70% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản, thì khó khăn trực tiếp tiếp theo là vấn đề trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn. Các khoản vay tín dụng đến hạn kéo theo rủi ro chuyển thành 'nợ xấu' hoặc 'nhảy nhóm nợ xấu hơn'. Người mua nhà hiện nay cũng khó vay vốn tín dụng.

HoREA đề xuất giải pháp cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn, giữ nguyên nhóm nợ và được vay vốn tín dụng mới nếu có tài sản bảo đảm để vượt qua thời điểm khó khăn có tính sống, còn trong năm 2023.

Trước các khó khăn của thị trường bất động sản, Chủ tịch HoREA đề xuất, Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng tương tự các giải pháp rất thiết thực và hiệu quả của Thông tư 14/2021/TT-NHNN nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để áp dụng cho các doanh nghiệp bất động sản năm 2023.

HoREA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét ban hành Thông tư (mới) tương tự Thông tư 14/2021/TT-NHNN cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn trong thời hạn từ 12-24 tháng, giữ nguyên nhóm nợ và được vay vốn tín dụng mới có tài sản bảo đảm và đề nghị sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

Trần Lê

Theo VietnamFinance