Chính phủ đồng ý để Bộ Quốc phòng bàn giao đất xây dựng nhà ga hành khách T3

Chính phủ đồng ý về chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP.HCM quản lý để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Một góc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM  
Một góc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM  

Chính phủ đồng ý về chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP.HCM quản lý để thực hiện Dự án nhà ga hành khách T3 (khoảng 16,05 ha) và Dự án Đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3 (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM); diện tích đất thu hồi theo số liệu đo đạc thực tế.

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng cập nhật, đưa diện tích đất nêu trên vào danh mục đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030; UBND TP.HCM cập nhật đưa vào đất giao thông (khoảng 27,58 ha) và đất ở tái định cư các hộ gia đình bị thu hồi đất cho dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (khoảng 0,27 ha) trong Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của TP.HCM.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi, việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất quốc phòng nói trên và việc xử lý đất, tài sản trên đất sau thu hồi được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Không thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 15/7/2021 đối với diện tích đất nêu trên.

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện. Đối với dự án nhà ga hành khách T3, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào tổng mức đầu tư của 2 Dự án.

Chính phủ yêu cầu tổ chức bàn giao mặt bằng khu đất diện tích khoảng 16,05 ha để xây dựng nhà ga hành khách T3 làm 2 đợt (đợt 1 bàn giao khoảng 14,757 ha ngay sau khi Nghị quyết được ban hành; đợt 2 bàn giao khoảng 1,293 ha sau khi xử lý xong tài sản của CTCP Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt).

Đối với khu đất diện tích khoảng 11,80 ha để xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, tổ chức bàn giao mặt bằng sau khi UBND TP.HCM chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các đơn vị quân đội để dồn dịch, sửa chữa, xây dựng doanh trại, công trình bị ảnh hưởng khi thu hồi đất. Việc bàn giao đất quốc phòng bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Chính phủ giao UBND TP.HCM thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đất quốc phòng, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Quốc phòng lập dự án đầu tư xây dựng các công trình của các đơn vị quân đội bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (bao gồm cả hệ thống ụ bê tông xi măng mới) bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động thống nhất phương án giải quyết 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ phá dỡ, bàn giao mặt bằng.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình của các đơn vị quân đội bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để thực hiện Dự án Nhà ga hành khách T3 và Dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, xây dựng mới hệ thống ụ bê tông xi măng (là công trình quốc phòng), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2022.

Chi Lê

Theo Chất lượng và Cuộc sống