Chuẩn bị công tác đấu giá quyền khai thác đường cao tốc

Ngoài nghiên cứu về quyền khai thác đường cao tốc, Chính phủ cũng có đề nghị tương tự liên quan đến cổ phần của Nhà nước, mua bán nợ...

 

Chuẩn bị công tác đấu giá quyền khai thác đường cao tốc - Ảnh 1

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 115 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023.

Trong 8 nội dung quan trọng được Chính phủ tập trung thảo luận tại phiên họp, có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Theo nghị quyết, với dự án này, Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Chính phủ, thực hiện một số yêu cầu.

Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị nghiên cứu việc đấu giá một số tài sản đặc thù khác như quyền khai thác đường cao tốc, cổ phần của Nhà nước, mua bán nợ...

Rà soát các quy định về đấu giá các tài sản đặc thù (như quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, biển số xe...), bảo đảm nguyên tắc các quy định của Luật Đấu giá tài sản về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, các vấn đề trước và sau khi đấu giá.

Nghiên cứu xây dựng quy định chung về đấu giá các tài sản đặc thù để bảo đảm sự ổn định, hiệu lực lâu dài của Luật, có cơ sở để xử lý khi phát sinh các loại tài sản đặc thù khác trong thực tiễn.

Chính phủ đề nghị cần phải thể hiện rõ nguyên tắc, chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, các cơ quan trung ương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành pháp luật.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đấu giá.

Trình tự, thủ tục đấu giá phải bảo đảm tính minh bạch, khả thi trong thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống