Chứng khoán VPS bị phạt gần 200 triệu vì cho vay margin quá mức và sử dụng nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề

Ngày 15 9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS. Tổng số tiền phạt cho 2 hành vi vi phạm của Chứng khoán VPS là 185 triệu đồng.

Ngày 15 9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS. Tổng số tiền phạt cho 2 hành vi vi phạm của Chứng khoán VPS là 185 triệu đồng.

Cụ thể, Chứng khoán VPS bị phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Việc xử phạt này thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, chứng khoán VPS cũng bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP vì đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Phạt Chứng khoán VPS gần 200 triệu vì nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề, cho vay margin quá sức mua. Ảnh minh họa  
Phạt Chứng khoán VPS gần 200 triệu vì nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề, cho vay margin quá sức mua. Ảnh minh họa  

Cụ thể, công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Như vậy, Chứng khoán VPS bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Trước đó, UBCKNN từng xử phạt VPS 60 triệu đồng trong hồi đầu năm 2021. Với lý do, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/10/2020, VPS đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng.

Ngọc An

Theo Sở hữu trí tuệ