Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (12/9): HT2, NT2 và BVH

KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của NT2 sẽ lần lượt đạt 8.854 tỷ đồng và 911 tỷ đồng, tương đương tăng 44% và tăng 71% so với năm 2021. Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu là 35.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (12/9): HT2, NT2 và BVH
Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (12/9): HT2, NT2 và BVH

HT2: SSI khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 16.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) ghi nhận doanh thu thuần quý II/2022 tăng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 2.386 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 164 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%.

Sản lượng tiêu thụ xi măng của HT1 trong quý II đã giảm 4,1% xuống 1,8 triệu tấn. Lũy kế, sản lượng tiêu thụ trong nửa đầu năm 2022 đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 3,3 triệu tấn, phù hợp diễn biến của thị trường chung.

HT1 ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp quý II đạt 13,4%. Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, đây là mức cải thiện đáng kể so với mức trung bình 6,6% trong ba quý vừa qua của HT1, một phần do hiệu suất hoạt động tăng lên và giá xi măng tăng 10% trong sáu tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trong quý II/2022 vẫn giảm mạnh so với mức 19,4% trong quý II/2021 do giá xi măng tăng không đủ bù đắp được mức tăng khoảng 80% của giá than. SSI cho biết, hiện tại, chi phí than ước tính chiếm khoảng 55 - 60% giá thành sản xuất xi măng.

Công ty chứng khoán này dự báo giá than có thể tiếp tục tăng hơn 10% trong nửa cuối năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận của HT1 sẽ giảm xuống so với mức thực hiện quý trước.

Mặc dù vậy, SSI cho rằng lợi nhuận trong quý III/2022 của HT1 vẫn có thể cải thiện so với cùng kỳ, do mức cơ sở so sánh thấp trong quý III/2021 khi công ty phải ghi nhận khoản lỗ trước thuế do các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt trong giai đoạn này.

Ngoài ra, sự cạnh tranh từ xi măng vận chuyển từ miền Trung vào miền Nam có thể giảm bớt trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng.

SSI dự báo doanh thu của HT1 năm 2022 sẽ đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ xi măng phục hồi 8%. Sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ, do mức cơ sở thấp của năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính sẽ giảm từ 13,3% vào năm 2021 xuống 10,3% vào năm 2022, do giá than tăng 50%, trong khi giá bán xi măng chỉ tăng khoảng 11%. Chi phí lãi vay năm 2022 có khả năng tiếp tục giảm xuống 59 tỷ đồng từ 100 tỷ đồng năm 2021, do dư nợ giảm 20%.

SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của HT1 sẽ giảm 29% so với cùng kỳ, xuống 376 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận của công ty này sẽ chạm đáy vào năm 2022 và tăng trở lại lên mức 527 tỷ đồng (tăng 40%) vào năm 2023 nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 5% và giả định giá than sẽ giảm 5% so với mức đỉnh năm 2022.

SSI khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu là 16.000 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng khoán này cho rằng giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 70% trong 6 tháng đầu năm 2022 so với mức so sánh thấp trong 6 tháng đầu năm 2021. SSI dự đoán sẽ có thêm nhiều yếu tố hỗ trợ vào năm 2023 như khả năng giá than giảm, hoặc tăng tốc giải ngân đầu tư công.

NT2: KBSV khuyến nghị mua với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu

Trong quý II, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) ghi nhận mức tăng trưởng cao với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 2.688 tỷ đồng (tăng 66.2% so với cùng kỳ) và 365 tỷ đồng (tăng 14,6 lần).

Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng trong quý II/2022, đạt 1.184,4 triệu kWh (tăng 26.3% so với cùng kỳ) nhờ vào nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục và NT2 được tăng cường huy động để bù đắp cho nhiệt điện Cà Mau 1&2 thiếu khí vận hành.

Trong đó, sản lượng Qc chiếm khoảng 94% tổng sản lượng điện thương phẩm. Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng tỷ trọng Qc cao hơn trong cơ cấu phát điện của NT2 là nguyên nhân chính thúc đẩy biên lợi nhuận gộp tăng mạnh do biên lợi nhuận của việc phát Qc sẽ ở mức ổn định hơn so với việc chào giá phát điện trên thị trường điện cạnh tranh.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý II/2022 cũng cho thấy chiến lược và kinh nghiệm đấu thầu giá trên thị trường phát điện cạnh tranh của NT2 đã đem lại kết quả tích cực với giá bán điện trên thị trường điện cạnh tranh quý II/2022 theo ước tính của KBSV đạt trung bình 2.120 đồng/kWh so với mức trung bình giá CGM quý II/2022 toàn thị trường đạt 1.373 đồng/kWh.

Với việc nhu cầu điện toàn quốc phục hồi, đặc biệt là khu vực miền Nam sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng cho các nhà máy điện tại khu vực này và cho cả NT2, KBSV cho rằng sản lượng 2 quý cuối năm 2022 và cả năm 2022 sẽ lần lượt đạt 2.031 triệu kWh (tăng 45% so với cùng kỳ) và 4.205 triệu kWh (tăng 31.6%) nhờ vào nhu cầu tiếp tục hồi phục so với mức nền thấp của nửa cuối năm 2021 do giãn cách xã hội.

Từ sản lượng dự phóng này, KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của NT2 sẽ lần lượt đạt 8.854 tỷ đồng và 911 tỷ đồng, tương đương tăng 44% và tăng 71% so với năm 2021.

Theo ban lãnh đạo NT2 cho biết trong ĐHCĐ, công ty kỳ vọng sẽ ghi nhận khoản đền bù tỷ giá từ EVN khoảng 236 tỷ đồng trong năm nay. Dựa trên thông tin này, KBSV cho rằng công ty sẽ ghi nhận lần lượt 200 tỷ đồng cho năm 2022 và 100 tỷ mỗi năm trong 2023 và 2024 trên quan điểm EVN có thể sẽ không hoàn trả hoàn toàn khoản lỗ tỷ giá như công ty kì vọng do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

KBSV ước tính NT2 sẽ ghi nhận thêm khoảng 188 tỷ từ khoản đền bù tỷ giá này, chiếm khoảng 21% lợi nhuận sau thuế dự phóng năm 2022.

Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu là 35.000 đồng/cổ phiếu.

BVH: VCSC khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 62.600 đồng/cổ phiếu

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 26.678 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu hoạt động bảo hiểm đạt 21.510 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 8,9%; thu hoạt động tài chính đạt 4.787 tỷ đồng, tăng 4,9%; thu hoạt động liên doanh liên kết tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 6 tháng của BVH đạt 841,2 tỷ đồng, tương đương 87,3% mức thực hiện cùng kỳ do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.547 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 131 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 20.174 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), thu nhập tài chính ròng của BVH sẽ tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2022 nhờ kỳ vọng trích lập dự phòng thấp hơn cho danh mục cổ phiếu.

VCSC cho rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ sẽ có lãi từ năm 2023. Công ty chứng khoán này duy trì giả đinh lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng, nhờ đó cải thiện chi phí dự phòng của BVH. Doanh nghiệp bảo hiểm này cho biết nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng 1 điểm % ở tất cả các kỳ hạn sẽ dẫn đến lãi suất chiết khấu kỹ thuật tăng 2 điểm cơ bản - tương đương với lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 80 tỷ đồng.

Được biết, lợi suất trái phiếu Chính kỳ hạn 10 năm trên thị trường sơ cấp và thứ cấp lần lượt đã tăng khoảng 72 điểm cơ bản và 147 điểm cơ bản trong 8 tháng đầu năm 2022.

Theo VCSC, mối quan hệ hợp tác giữa BVH và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ hỗ trợ triển vọng kinh doanh của BVH. Vào tháng 8/2022, BVH và VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong 10 năm cho giai đoạn 2022-2032 để tận dụng các nguồn lực kỹ thuật và hệ sinh thái chung của cả hai bên.

VCSC khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu BVH, giá mục tiêu là 62.600 đồng/cổ phiếu.

Hải Đường

Theo VietnamFinance