Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 12/9: MSN, VRE và PET

Dự báo MSN sẽ thành công trong việc khai thác các cơ hội tăng trưởng của ngành tiêu dùng trong dài hạn và lợi nhuận sẽ được cải thiện kể từ nửa cuối năm 2023, VDSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này trong dài hạn. VDSC đặt giá mục tiêu mới của cho cổ phiếu MSN là 95.700 đồng.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 12/9: MSN, VRE và PET.
Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 12/9: MSN, VRE và PET.

MSN: VDSC khuyến nghị mua, giá mục tiêu 95.700 đồng/cổ phiếu

Quý II/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận doanh thu khả quan với 18.609 tỷ đồng (giảm 0,5% so với quý trước; tăng 4,3% so với cùng kỳ) bất chấp môi trường kinh doanh đầy thách thức. Động lực chính hỗ trợ doanh thu tích cực là kết quả kinh doanh khỏe mạnh của mảng kinh doanh tiêu dùng. LNST cổ đông công ty mẹ trong quý II/2023 giảm xuống mức thấp nhất trong 12 quý vừa qua với 105 tỷ đồng (giảm 51,2% so với quý trước; giảm 89,3% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính là chi phí phi hoạt động tăng đột biến (chi phí lãi vay, thuế và lợi ích cổ đông thiểu số).

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tính toán lợi nhuận ròng của MSN sẽ cải thiện kể từ nửa cuối năm 2023. Hỗ trợ chính là việc giảm chi phí lãi vay. VDSC cũng dự báo doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ năm 2023 sẽ đạt 78.320 tỷ đồng (tăng 2,8% so với cùng kỳ) và 1.228 tỷ đồng (giảm 65,6% so với cùng kỳ), tương đương với EPS năm 2023 là 863 đồng (giảm 65,6% so với cùng kỳ). So với dự báo trước đây, VDSC hạ LNST cổ đông công ty mẹ xuống khoảng 10% do MSN ghi nhận mức thuế suất cao hơn và tỷ lệ cổ đông thiểu số cao hơn trong 6T2023.

Dựa trên phương pháp định giá SOTP và dự phóng mới, giá mục tiêu mới của VDSC cho cổ phiếu MSN là 95.700 đồng. Trên quan điểm: MSN sẽ thành công trong việc khai thác các cơ hội tăng trưởng của ngành tiêu dùng trong dài hạn và lợi nhuận sẽ được cải thiện kể từ nửa cuối năm 2023, VDSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này trong dài hạn.

VRE: BSC duy trì khuyến nghị mua, nâng mức giá mục tiêu lên 38.900 đồng/cổ phiếu

Năm 2023, BSC điều chỉnh tăng dự báo KQKD của VRE do tiến độ xây dựng các dự án BĐS tốt hơn kỳ vọng, qua đó, DTT đạt 9.631 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ, tăng 7% so với dự báo trước) và LNST đạt 3.886 tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ, tăng 11% so với dự báo trước), EPS 2023F = 1,669 đồng/cổ phiếu, PE 2023F = 18,2x và P/B 2023F = 1,85x.

Năm 2024 BSC dự báo, VRE sẽ ghi nhận DTT đạt 9.875 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 4.152 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), EPS năm 2024 bằng 1,783 đồng/cổ phiếu, PE năm 2024 bằng 17,0x, P/B năm 2024 bằng 1,66x.

So với báo cáo cập nhật ngày 31/05/2023, VRE ghi nhận mức tăng 9,4% thấp hơn 13,9% của VNIndex. Tính từ đầu năm 2023, diễn biến giá VRE có độ trễ so với thị trường với hiệu suất tăng 15,2% YTD so với 21,5% YTD của VNIndex.

BSC cũng duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VRE và nâng mức giá mục tiêu lên 38.900 đồng/cổ phiếu (upside +31%) khi áp dụng mức EBITDA năm 2024 làm năm tham chiếu thay vì 2023 như báo cáo trước.

PET: MASVN khuyến nghị mua, giá mục tiêu 36.500 đồng/cổ phiếu

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2023 của PET lần lượt đạt 8,771 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 43,8 (giảm 57,7%). Doanh thu vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng mạnh. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 5,9% xuống còn 3,6% so với cùng kỳ; chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 60 tỷ trong 6 tháng 2022 lên mức hơn 177 tỷ. Tuy nhiên, nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư đã giúp chi phí tài chính của PET giảm 28% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 4,1% và 55% so với cùng kỳ; lãi tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh từ mức 29 tỷ lên 140 tỷ đồng.

Mảng hoạt động phân phối tiếp tục là mảng chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu khi chiếm 87% tổng doanh thu và tăng 4,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, phân phối điện thoại di động và thiết bị IT tăng trưởng tốt nhất lần lượt đạt 31% và 31,4% so với cùng kỳ. Ngược lại, phân phối lap top giảm mạnh 26,8% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ catering chiếm thị phần cao nhất với hơn 90% trong lĩnh vực catering ngành dầu khí với doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 mảng catering đạt hơn 505 tỷ đồng và có mức tăng trưởng mạnh nhất trong toàn bộ các mảng kinh doanh, đạt mức 18,5% so với cùng kỳ.

Với việc trở thành nhà phân phối chính thức của Apple tại Việt Nam, MASVN kỳ vọng sản phẩm iPhone 15 được ra mắt vào ngày 12/09/2023 sẽ nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng và kỳ vọng giúp cho PET duy trì tốt doanh thu của mảng phân phối trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

MASVN dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 lần lượt đạt 19,196 tỷ (tăng 8% so với cùng kỳ) và 192 tỷ (tăng 14,6% so với cùng kỳ). Trong đó, biên lợi nhuận được cải thiện đạt 5,5%; chi phí tài chính tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 20% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính tăng hơn 28,5% so với cùng kỳ, đạt 236 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ lãi tiền gửi tăng mạnh và các khoản đầu tư cổ phiếu công ty nắm giữ hiện đang có mức lời khả quan.

MASVN đánh giá khả quan  dành cho PET vì: iPhone 15 được ra mắt trong thời gian sắp tới và được đánh giá là một sản phẩm tiềm năng của Apple; thị trường tiêu dùng dự báo sẽ cải thiện sau khi trải qua giai đoạn khó khăn hậu covid. MASVN cũng đưa ra khuyến nghị mua cho PET với giá mục tiêu 12 tháng là 36.500 đồng/cổ phiếu.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance